Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Bijeenkomst Klankbordgroep KPT: lezing Sam van Erkel op 30 mei 2012

Uit de onlangs afgesloten Pilot-cursus Klinisch Prothesetechnicus Plus (met aantekening Implantologie) bleek wederom het nut en noodzaak van het toepassen van een protocol in de taakdelegatie door de tandarts aan de klinisch tandtechnicus. Tevens werd uitgesproken dat het geen kwaad kan om de kennis hieromtrent op te frissen en de dagelijkse gang van zaken weer eens scherp tegen het licht te houden. Sam van Erkel is bereid gevonden om op woensdagavond 30 mei 2012 over dit onderwerp een lezing te organiseren.

Interactieve bijeenkomst
Het doel is om dit een interactieve bijeenkomst te laten zijn. Vandaar dat wij u bij deelname vragen vooraf enkele vragen te beantwoorden. Tevens zal op deze avond het voorstel inzake de registratie van bij- en nascholingsactiviteiten voor het Kwaliteitsregister Tandtechniek aan de orde komen.

Deze avond is toegankelijk voor leden van de Klankbordgroep KPT van de Branchevereniging Tandtechniek. Klinisch prothesetechnici die werkzaam zijn bij laboratoria aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek kunnen zich hiervoor aanmelden.

Heeft u belangstelling? Stuur dan svp een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl.