Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

IVT-Opleiding Tandtechniek

 

IVT aan de DHTA

Om professioneel tandtechnicus te worden moet u de opleiding tandtechniek volgen aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek (IVT) aan de Dutch HealthTec Academy (DHTA) in Utrecht. Hier kunt u bijvoorbeeld leren hoe u gebitsprotheses (kunstgebitten) en kronen maakt. De opleiding duurt 4 jaar. Tegenwoordig is er naast de traditionele beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ook een beroepsopleidende leerweg (BOL). Naast de reguliere IVT-opleiding tandtechniek biedt het IVT aan de DHTA ook een uitgebreid assortiment contract-onderwijs aan: zowel korte cursussen als diverse klinische opleidingen. 

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) wordt werken en leren gecombineerd: u werkt doorgaans 4 dagen (minimaal 20 uur) per week bij een tandtechnisch laboratorium dat een erkend leerbedrijf is en u gaat 1 dag per week naar school. 

In de beroepsopleidende leerweg (BOL) gaat u 4 dagen per week naar school en loopt u mederere lange stages. 

Het begin is voor iedereen hetzelfde waarna een keuze gemaakt wordt voor de richting gebitsprothese of kroon- en brugwerk. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan de volgende kerntaken die de tandtechnicus moet beheersen:
- verricht tandtechnische basiswerkzaamheden om de situatie in de mond van de patiënt te reproduceren;
- vervaardigt de volledige anatomisch monolititsche kroon:
- vervaardigt partiële protheses;
- vervaardigt volledige gebitsprothese.

Naast de theorie- en praktijklessen zijn er de verplichte vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Duur van de opleiding tandtechniek
De opleiding tandtechniek is een MBO-niveau 4 opleiding en duurt vier jaar.
Klik hier om meer te lezen over de inhoud van het lesprogramma van de opleiding tandtechniek aan het IVT.
Klik hier om meer te lezen over de nieuwe flexibele opzet van de opleiding tandtechniek aan het IVT

Toelatingseisen*)
Om toegelaten te worden tot de opleiding tandtechniek wordt een Vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg als eis gesteld. Tevens moet u voordat u start met de opleiding tandtechniek werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf in de tandtechnische branche. Ook kan een intake-gesprek om uw niveau nader vast te stellen onderdeel zijn van de toelatingsprocedure.

Dus:
-       VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
-       Werkzaam bij erkend leerbedrijf in de tandtechnische branche.

Kosten leerjaar 2021/2022*)
Bent u jonger dan 18 jaar, dan hoeft u nog geen lesgeld te betalen.

Per jaar is het lesgeld voor de BBL-opleiding (18 jaar en ouder): € 606,-- of per jaar aan basisleermiddelen en bijdrage in niet voor subsidie in aanmerking komende kosten: € 850,--.

Voor de BOL-opleiding is het lesgeld € 1.202,-- per schooljaar. 

*) wijzigingen voorbehouden

Kwaliteitsregister Tandtechniek
Met het IVT-diploma tandtechniek niveau 4 kunt u zich als gediplomeerd beroepsbeoefenaar inschrijven in het Kwaliteitsregister Tandtechniek. Zie voor meer informatie hierover www.kwaliteitsregistertandtechniek.nl.

kwaliteitsregister tandtechniek

Doorstroommogelijkheden: klinisch tandtechnicus
Na het behalen van het DHTA-diploma tandtechniek niveau 4 is het mogelijk om verder opgeleid te worden. Afhankelijk van de gekozen specialisatie (specialisatie volledige prothese of specialisatie kroon- en brugwerk) kan u opgeleid worden tot klinisch prothesetechnicus (KPT) of klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk. Deze tweejarige (pre-klinisch jaar en een klinisch jaar) cursus wordt via contractonderwijs aangeboden. Het zesde leerjaar is een samenwerkingsverband tussen het Instituut Vakopleiding Tandtechniek (IVT) aan de Dutch HealthTec Academy en de afdeling tandheelkunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Klik hier om het Diplomaoverzicht inclusief de diverse uitstroommogelijkheden van de Tandtechniek te downloaden.

Klik hier om het Aanmeldingsformulier IVT-cursus Klinisch Prothesetechnicus (KPT) leerjaar 1 te downloaden.
Klik hier om het Aanmeldingsformulier IVT-cursus Klinisch Prothesetechnicus (KPT) leerjaar 2 te downloaden.
Klik hier om het Aanmeldingsformulier IVT-cursus Klinisch Tandtechnicus Kroon en brugwerk leerjaar 1 te downloaden.
Klik hier om het Aanmeldingsformulier IVT-cursus Klinisch Tandtechnicus Kroon en brugwerk leerjaar 2 te downloaden.

IVT-opleiding Klinisch Prothesetechnicus (1e leerjaar) - Specialisatie Volledige Gebitsprothese
Beoogde volgende startdatum: medio september 2015. Mail naar info@bvtandtechniek.nl wanneer u vrijblijvend op de attenderingslijst geplaatst wil worden.
Klik hier om meer te lezen

IVT-opleiding Klinisch Prothesetechnicus (2e leerjaar)
Beoogde volgende startdatum: medio september 2015. Mail naar info@bvtandtechniek.nl wanneer u vrijblijvend op de attenderingslijst geplaatst wil worden. 
Klik hier om meer te lezen

IVT-KPT Turbo opleiding (deels op zaterdag)

De Branchevereniging Tandtechniek is gestart met een Pilot IVT KPT-Turbo opleiding die deels op zaterdag wordt gegeven.Tevens zijn de twee opvolgende leerjaren zo georganiseerd dat KPT Leerjaar 1 en KPT Leerjaar 2 in een jaar gevolgd kunnen worden. Exclusief voor leden en hun werknemers van de Branchevereniging Tandtechniek. Inschrijving sluit 31 maart 2014. 

Beoogde volgende startdatum: nog niet bekend. Mail naar info@bvtandtechniek.nl wanneer u vrijblijvend op de attenderingslijst geplaatst wil worden. 
Klik hier om meer te lezen

IVT-Opleiding Klinisch Tandtechnicus Kroon en Brugwerk (1e leerjaar)
Beoogde volgende startdatum: 16 september 2015
Klik hier om meer te lezen

IVT-Cursus Klinisch Tandtechnicus Kroon en Brugwerk (2e leerjaar)
Beoogde volgende startdatum: 18 september 2015
Klik hier om meer te lezenKorte IVT-cursussen
Op verzoek van de tandtechnische branche biedt het IVT aan de DHTA ook nog diverse korte workshops goedkope, trainingen en cursussen voor tandtechnici aan. Het gaat onder meer om de volgende onderwerpen:

IVT-Cursus Mondbeschermer inclusief afdruk nemen voor tandtechnici: datum nog niet bekend
Klik hier om meer te lezen over deze cursus en de attenderingslijst voor deze IVT-cursus

IVT-Cursus (Tweedaagse) Opstellen volgens (Gysi) voor beginners: datum nog niet bekend
Klik hier om meer te lezen over deze curus en de attenderingslijst voor deze IVT-cursus

IVT-Cursus Kleur bepalen bij patiënten: 25 maart 2015 
Klik hier om meer te lezen over deze cusus

IVT-logo

Heeft u vragen? Stuur een e-mail: info@bvtandtechniek.nl