Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Nieuwsberichten

E-bulletin

Leden van de Branchevereniging Tandtechniek - de vereniging met meer dan 200 (!) aangesloten tandtechnische ondernemers -ontvangen automatisch het wekelijks verschijnende E-bulletin voor ondernemers in de Nederlandse tandtechniek. E-bulletin (nummer 811) heeft als titel: Leden automatisch aangesloten bij Patiëntengeschillencommissie Tandtechniek.

Lees meer

Betalingsregeling voor DTX Pro Maintenance-gebruiker?

Laat weten als u hiervan gebruik zou willen maken

Lees meer

Protocol Uitzondering Quarantaine-regels werknemers TTL

Essentiële bedrijfsprocessen in het tandtechnisch laboratorium

Lees meer

Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag

Speciaal voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek - onderdeel van Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Vakantiedagen berekenen: maximaal 3 extra lustrum-dagen

Geen dag aftrek of extra vakantiedag ivm (niet) ziekmelden - alleen bij toepassing CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Mag ik facturen met bsn-nummer en geboortedatum per e-mail verzenden?

Is het onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegestaan?

Lees meer

TTL ZorgMail Voordeelregeling 2022

Veilig omgaan met privacygevoelige gegevens via ZorgMail - verstuur facturen met bijzondere persoonsgegevens op passende wijze

Lees meer

Inkoopvoordeelregeling BCO Dental BV: MiYo Liquid Ceramic

Telefonische bestelling voor internetprijs - speciale aanbieding MiYo Liquid Ceramic - exclusief voor leden Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Definitieve resultaten onderzoek ontwikkeling 3e kwartaalomzet 2021 tandtechnische branche

Publicatie van de resultaten van het continue kwartaal-onderzoek naar ontwikkeling omzet, winst-verlies, ontslaan en aannemen personeel en verwachtingen komend kwartaal.

Lees meer

Collectieve Zorgverzekering BTT 2022

Voordeelregeling voor u en uw gezinsleden - exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek - ONVZ Vrije Keuze van dokter en ziekenhuis

Lees meer

TTL’s zijn essentieel voor mondzorg

Gevolgen voor tandtechnisch laboratoria en KPT-ers van afgekondigde corona-maatregelen

Lees meer

Oproep: meld problemen met verzekeraars bij Meldpunt Zorgsignalen

Afwijzing ontvangen? Aankondiging van gehanteerde lagere dekkingsbedrag? Achter de rug van de zorgverlener om de patiënt naar een andere zorgaanbieder verwijzen?

Lees meer

Te lage dekkingsbedragen verzekeraars en meerkosten tandtechniek - vraag informatiepakket aan

Voorlichtingsbrieven tandarts en patiënt inzake bijbetalen meerkosten tandtechniek

Lees meer

Vraag salarisschaal per 1 januari 2022 aan

Inclusief salaris BBL-leerling - Van toepassing op CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Werkprotocol taakdelegatie volledige prothese tandarts en tandtechnicus (update 7 oktober 2021)

Nut en noodzaak werkprotocol

Lees meer

Moet u het 2e ziektejaar nog steeds tot 100% aanvullen?

NIET als u valt onder de cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Collectieve BUMA SENA regeling

Minder kosten via collectieve voordeelregeling Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

BOL versus BBL

IVT-opleiding Tandtechniek aan de DHTA - mening van werkgevers over beide varianten

Lees meer

Voordelig tanken in heel Nederland voor alle leden met de gratis Q8 Tango tankpas

Geen gedoe meer met losse tankbonnetjes en ook nog een voordeel van minimaal 12,1 tot 15,1 cent per liter op de Q8 landelijke adviesprijzen. Tank bij meer dan 1.200 tankstations van maar liefst 10 verschillende merken!

Lees meer

Ongediplomeerde tandtechnisch medewerkers in dienst?

Wat kunt u doen om gedeeltelijke doorhaling btw-vrijstelling en een naheffing te voorkomen

Lees meer

Toepassing code Arbo- en Milieutoeslag

Mag ik code 0106 op alle werkstukken in rekening brengen?

Lees meer

Nieuwe CAO voor leden Branchevereniging Tandtechniek (1 april 2021 - 31 maart 2023) formeel van kracht (UPDATE tekst CAO)

Nieuwe salarisschaal per 1 juli 2021 beschikbaar - Uitsluitend van toepassing op leden van de Branchevereniging Tandtechniek - Onder welke CAO valt uw tandtechnisch laboratorium?

Lees meer

BBL-leerling Tandtechniek aannemen? Of arbeidsovereenkomst hernieuwen?

Vraag concept arbeidsovereenkomst beroepsbegeleidende leerweg aan

Lees meer

Is registratie contactgegevens bron- en contactbezoek nog steeds nodig?

Voordelen toepassen gezondheidscheck en registratieplicht

Lees meer

Subsidieregeling zorgbonus voor medewerkers?

Komt tandtechnisch laboratorium ook in aanmerking?

Lees meer

Achterbannen LBV en Branchevereniging Tandtechniek stemmen in met principe-akkoord CAO

Uitsluitend van toepassing op leden van de Branchevereniging Tandtechniek - Onder welke CAO valt uw tandtechnisch laboratorium?

Lees meer

Vraag salarisschaal per 1 juli 2021 aan

Van toepassing op CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Werknemer wil op vakantie naar land met negatief corona-reisadvies

Hoe zit het met loondoorbetaling bij ziekte?

Lees meer

Peiling principe-akkoord CAO voor leden van Branchevereniging Tandtechniek 2021-2023

Leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen hun mening geven

Lees meer

IGJ over MDR 2017/745 - Wij zijn straks klaar voor toezichthoudende rol - Wanneer gaat u starten met Structure?

Uitgangspunt is patiëntveiligheid - Nieuwe toezicht en interventiemogelijkheden - Uitbreiding capaciteit Inspectie - Arbo-instrument kan niet voldoen - Elders verstrekte informatie over MDR 2017/745 blijkt voorbarig en lichtzinnig – Structure exclusieve oplossing voor BTT-leden - Meld u hier aan.

Lees meer

Aantoonbaar voldoen aan MDR 2017/745 - Wanneer gaat u starten met Structure? - Arbo-instrument kan niet voldoen!

Elders verstrekte informatie over MDR 2017/745 blijkt voorbarig en lichtzinnig – Structure exclusieve oplossing voor BTT-leden - Meld u hier aan.

Lees meer

Waar let Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) op? - Bekijk Webinar 'Werken met gevaarlijke Stoffen in het lab'

Alle tandtechnische laboratoria met personeel (dus inclusief stagiaires, IVT-leerlingen) zijn verplicht om over een actuele Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te beschikken. Echter, alleen het hebben van een ingevulde RI&E (ergens in een la) betekent niet automatisch veiliger werkomstandigheden. De wetgever eist daarom dat uw RI&E en daaruit voortkomende Plan van Aanpak continu actueel zijn.

Lees meer

BTW-vrijstelling mogelijk in gevaar voor labs met ongediplomeerde tandtechnische medewerkers en de rol van MDR en Structure

Dank voor uw deelname aan het onderzoek - Update 30 april 2021: Reactie richting belastingdienst gezonden

Lees meer

Definitieve resultaten onderzoek ontwikkeling 4e kwartaalomzet 2020 tandtechnische branche

Publicatie van de resultaten van het continue kwartaal-onderzoek naar ontwikkeling omzet, winst-verlies, ontslaan en aannemen personeel en verwachtingen komend kwartaal. Uiteraard ook aandacht voor de gevolgen van de corona-crisis.

Lees meer

Aan de slag met online RIE-checklist en VGT Portal VIB-voordeelregeling

Alle tandtechnische laboratoria met personeel (dus inclusief stagiaires, IVT-leerlingen) zijn verplicht om over een actuele Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te beschikken. Echter, alleen het hebben van een ingevulde RI&E (ergens in een la) betekent niet automatisch veiliger werkomstandigheden. De wetgever eist daarom dat uw RI&E en daaruit voortkomende Plan van Aanpak continu actueel zijn.

Lees meer

Getoond 1 - 35 van de 385 berichten | Pagina 1 van 11