Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Nieuwsberichten

Corona - Voorlichtingstekst te gebruiken richting werknemers mbt kosten TTL

Een deel van de werknemers zien nog niet de ernst in van de huidige bedrijfseconomische situatie. Dat de tandartspraktijken inmiddels weer zijn opengegaan voedt de gedachte dat alle problemen nu voorbij zijn

Lees meer

MDR 2017/745: Uitstel officieel na publicatie - Structure: schrijf in voor 31 mei: geen abonnementskosten tot MAART 2021

Branchevereniging Tandtechniek biedt leden aantrekkelijke mogelijkheid om tijdig aantoonbaar te voldoen aan wettelijke eisen van de MDR 2017/745. Schrijf in voor 31 mei: geen abonnementskosten tot 1 maart 2021

Lees meer

Mondzorgpraktijken kunnen morgen 22 april 2020 de reguliere mondzorg hervatten

De Leidraad Mondzorg Corona is goedgekeurd, reguliere mondzorg hervatten is mogelijk op verantwoorde en gepaste wijze

Lees meer

TOGS-regeling: opnieuw contact met Ministerie EZK om toevoeging tandtechnische bedrijven

SBI-code tandtechnische bedrijven nog niet toegevoegd

Lees meer

Werkinstructie - Te nemen maatregelen in het tandtechnisch laboratorium tijdens corona-uitbraak

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona gaat uit van de hervatting van reguliere mondzorg van asymptomatische patiënten vanaf 20 april, met uitzondering van kwetsbare groepen (70+ en/of onderliggend lijden).

Lees meer

MDR 2017/745: Europese Raad stemt in met 1 jaar uitstel - Nu alleen nog publicatie nodig

Branchevereniging Tandtechniek biedt leden aantrekkelijke mogelijkheid om tijdig aantoonbaar te voldoen aan wettelijke eisen van de MDR 2017/745. Schrijf in voor 30 april: geen abonnementskosten tot 1 maart 2021

Lees meer

Tandtechnici in de knel door coronacrisis

Vanaf 16 maart 100% omzetdaling – Straks onvoldoende labs om patiënten van tandtechniek te voorzien

Lees meer

Brief aan Ministerie EZK ivm tegemoetkoming schade COVID-19/TOGS-regeling

Dank voor de massale deelname aan het kwartaalonderzoek met extra corona-gerelateerde vragen - uw input is gebruikt bij de herhaalde oproep aan het Ministerie Economische Zaken en Klimaat om de tandtechnische bedrijven toe te voegen aan de TOGS-regeling.

Lees meer

Herhaald pleidooi aan "Den Haag" om tandtechnische labs mee te nemen in aangekondigde maatregelen voor mondzorg

Tegemoetkoming schade COVID-19

Lees meer

Regeling uitstel betaling vakantietoeslag (vakantiegeld) ivm corona-crisis

Overeenstemming Vakbond LBV en Branchevereniging Tandtechniek - Alleen van toepassing op bedrijven die vallen onder eigen CAO voor leden Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Ondersteuning financiële effecten Corona: nu uw kosten maximaal verlagen met Voorpraktijken

Voorpraktijken laat u NU besparen op uw kosten en biedt aan haar vergoeding pas te vragen als u weer omzet heeft

Lees meer

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Krijg ik tozo-check - Doe de online check en krijg een indicatie of u hierop aanspraak kan maken.

Lees meer

Werktijdverkortingsregeling vervangen door Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Reeds gedane wtv-aanvragen vallen onder NOW - wel met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 - Het meest recente nieuws voor tandtechnisch ondernemers rondom Corona in de verenigings-APP!

Lees meer

Corona-virus: Tijdelijke betalingsregeling PFZW-pensioenpremie mogelijk voor werkgevers

PFZW heeft bekend gemaakt dat het mogelijk is betalingsregeling af te spreken

Lees meer

Corona-relevante info op APP BV Tandtechniek - Kan ik gebruik maken van bijstand voor zelfstandigen?

Vraag de gratis App BV Tandtechniek aan!

Lees meer

Werktijdverkorting aanvragen vanwege Corona-virus? - Update: advies KNMT: tandartspraktijken sluiten

Door het advies van de mondzorgkoepels om de niet-spoedeisende zorg te staken lijkt het aanvragen van werktijdverkorting door tandtechnische werkgevers onvermijdelijk. En hoe zit het met de flexuren-regeling en de dispensatie-regeling die de CAO voor de leden van de Branchevereniging Tandtechniek biedt? Doe nu met de korte 'uitval door Corona-peiling'.

Lees meer

Ministerie SZW: Strenger toezicht naleving RI&E

Alle tandtechnische laboratoria met personeel (dus inclusief stagiaires, IVT-leerlingen) zijn verplicht om over een actuele Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te beschikken. Echter, alleen het hebben van een ingevulde RI&E (ergens in een la) betekent niet automatisch veiliger werkomstandigheden. De wetgever eist daarom dat uw RI&E en daaruit voortkomende Plan van Aanpak continu actueel zijn.

Lees meer

Gratis Mijnmond.info Nieuwswidget voor uw eigen site

Automatische update van Mijnmond.info-Nieuwsberichten op uw eigen site

Lees meer

Huidige CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek loopt tot 31 maart 2021

Uitsluitend van toepassing op leden van de Branchevereniging Tandtechniek - Onder welke CAO valt uw tandtechnisch laboratorium?

Lees meer

Voordeelregeling Rubox Dentale Doosjes

5% korting op uitgebreid assortiment aan verpakkings- verzend- en opslagproducten voor het tandtechnisch laboratorium.

Lees meer

Heeft u de App BV Tandtechniek.nl al?

Vraag de gratis App BV Tandtechniek aan! - Verenigingsapp - App BVTandtechniek

Lees meer

Voordeelregeling Bedrijfshulpverlening (BHV)

Werknemers? Ontvangt u klanten? Bedrijfshulpverlening verplicht. Exclusief aanbod voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek.

Lees meer

Vraag salarisschaal per 1 januari 2020 aan

Van toepassing op CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Koop NL-tandtechniek vriendelijk!

Duld geen concurrentie van toeleveranciers – neem af bij collega’s! Stuur uw freesbestand naar een collegalab!

Lees meer

Branchevereniging Tandtechniek sluit CAO met LBV

Alleen van toepassing op leden - ingangsdatum 1 april 2019, looptijd tot en met 31 maart 2021

Lees meer

Bedrijfsbezoeken Inspectie SZW - Heeft u alle risico's voor werknemers op orde?

Nadruk op onder meer gevaarlijke stoffen.

Lees meer

Patientengeschillencommissie Tandtechniek

Steeds vaker weten patienten rechtstreeks de weg naar het tandtechnisch laboratorium te vinden. De Branchevereniging Tandtechniek stelt een onafhankelijke en zelfstandige Patientengeschillencommissie Tandtechniek in.

Lees meer

Reparatie kunstgebit moet wachten op goedkeuring verzekeraar?

Het Meldpunt Zorgsignalen ontving diverse signalen over situaties waar de verzekeraar eist dat de reparatie van een kunstgebit eerst goedgekeurd moet worden door de verzekeraar.

Lees meer

Patient wint rechtszaak tegen VGZ om hogere vergoeding implantaten

Zorgverzekeraar keerde ten onrechte te lage vergoeding uit aan patiënt voor vergoeding van implantaten voor haar kunstgebit

Lees meer

Heeft u een IVT-leerling in dienst? (En ontvangt u een vergoeding?)

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding als erkend leerbedrijf.

Lees meer

Principe-akkoord CAO voor leden Branchevereniging Tandtechniek 2019-2021

Vakbond LBV (waarin de leden van Vakbelang Tandtechniek zijn opgegaan) en de Branchevereniging Tandtechniek hebben een principe-akkoord bereikt inzake de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek 2019-2021. LBV is een landelijk opererende vakbond die reeds vijftig jaar bestaat en betrokken is bij het afsluiten van meer dan 30 cao’s in zeer uiteenlopende branches.

Lees meer

Belangrijke gegevens voor uw administrateur inzake werkgeversportaal Sociaal Fonds BTT

Geef de relevante gegevens door aan uw accountant/administratie-kantoor.

Lees meer

Definitieve resultaten onderzoek ontwikkeling 4e kwartaalomzet 2018

Tevens aandacht voor verwachtingen tandtechnisch ondernemers over 2019

Lees meer

Focus controle IGJ inzake Wet Gunstbetoon

Boetes zijn zeer fors dus waarop let de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in ieder geval?

Lees meer

Meldpunt Zorgsignalen: zorgverzekeraars richten vizier op contractvrije tandarts - TTL en met name KPT-er slachtoffer

Voorlichtingsbrieven tandarts en patiënt inzake bijbetalen meerkosten tandtechniek: vraag informatiepakket aan

Lees meer

Getoond 106 - 140 van de 401 berichten | Pagina 4 van 12