Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Nieuwsberichten

Start Pilot Registratie Na- en bijscholing KPT

De Branchevereniging Tandtechniek start met de Pilot Registratie Na- en bijscholing Klinisch Prothese Technicus.

Lees meer

Starterschecklist

Overweegt u voor u zelf te beginnen? Vraag de gratis starters-checklist aan.

Lees meer

Waarschuwingslijst

Waarschuwingslijsten De Branchevereniging Tandtechniek heeft - reeds in 2005 - twee waarschuwingslijsten in het leven geroepen.

Lees meer

AVV voor CAO voor de Tandtechniek gehonoreerd

Algemeen Verbindend Verklaring voor de CAO voor de Tandtechniek...

Lees meer

Leden verwerpen Eindbod CAO Tandtechniek

De leden van de Branchevereniging Tandtechniek verwerpen het Eindbod CAO Tandtechniek. Lees hier meer over de belangrijkste redenen.

Lees meer

Route naar IVT aan de DHTA

Zo komt u bij het IVT aan de DHTA

Lees meer

Specialisatie Volledige Gebitsprothese + Klinisch Prothese Technicus

Combinatiecursus 2 jaar in 1 – Pre-klinisch gedeelte op zaterdag.

Lees meer

Vervolg fiscale regelingen in 2011

Maximeer uw fiscale voordeel: investereer strategisch

Lees meer

Kwaliteitsinstituut voor de zorg opgericht

Lees meer

Meer dan 200 procent fiscaal afschrijven op uw investering?

Op maandagavond 5 juli 2010 organiseert de Branchevereniging Tandtechniek een lezing met als titel 'Strategisch investeren'.

Lees meer

Voordeelregeling jaarlijkse controle zuurkasten

De jaarlijkse keuring van zuurkasten vallt onder de ARBO-wet.

Lees meer

Verzekeraar moet toch deel niet gecontractueerde zorg vergoeden

3/12/2009 De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft in een voorgelegde mondzorgcasus een bindend advies uitgesproken dat verzekeraar CZ toch een deel van de rekening

Lees meer

Regeling Langer Tijdelijk Contract niet toepasbaar in Tandtechniek

Aanbieden vierde contract voor bepaalde tijd onder huidige CAO voor de Tandtechniek niet mogelijk

Lees meer

Symposium Tandtechniek: de uitdaging

Vrijdagmiddag 13 mei 2011 bij de DHTA. Maak gebruik van de voordeelregeling en schrijf u in voor 18 april a.s.

Lees meer

Update CAO-onderhandelingen Tandtechniek

Pleidooi voor herinvoeren IVT-reiskostenregeling en faciliteren continuiteitsregeling vanuit het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek zodat leerlingen van erkend leerbedrijven toch met de IVT-opleiding kunnen starten.

Lees meer

Start IVT-Cursus Klinisch Tandtechnicus Kroon en Brugwerk 31 mei 2013

De IVT-cursus Klinisch Tandtechnicus Kroon en Brugwerk - ook wel aangeduid met leerjaar 2 - die deels op het IVT aan de DHTA in Utrecht en deels op de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt gegeven zal in 2013 weer starten.

Lees meer

Indexmonitor Tandtechniek

Gratis deelname - Exclusief voor leden Branchevereniging Tandtechniek.

Lees meer

BetalingsgedragVerbeterplan - Incassovoordeelregeling

BetalingsgedragVerbeterplan - Incassovoordeelregeling Exclusief voor leden Branchevereniging Tandtechniek.

Lees meer

TTL Polis - Speciaal voor Tandtechnisch Ondernemer

Exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Collectieve Zorgverzekering BTT

Voordeelregeling voor u en uw werknemers - exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Werkgeversaansprakelijkheid risico's deelname verkeer werknemers

Uitspraak Hoge Raad stelt werkgever verplicht goede voorzieningen te treffen voor werknemers, waaronder het afsluiten van adequate verzekeringen. Voordeelregeling WEGAS-verzekering voor leden Branchevereniging Tandtechniek.

Lees meer

Pilotcursus Implantologie voor klinisch tandtechnici in mei van start

Aantal plaatsen beperkt, schrijf snel in!

Lees meer

Collectieve Zorgverzekering BTT

Maak als lid gebruik van de Collectieve Zorgverzekering van de Branchevereniging Tandtechniek. U ontvangt 10% korting op de basisverzekerign en 15% op aanvullende verzekeringen.

Lees meer

Voordeelregeling Juridische bijstand Bierman Advocaten

Volledig pakket aan juridische dienstverlening. Exclusief voor leden Branchevereniging Tandtechniek.

Lees meer

NZa besluit orthodontietarieven met 34 procent te verlagen

De NZa heeft besloten om de orthodontietarieven voor orthodontisten (de zogenaamde O-tarieven) per 1 januari 2011 met 34 procent te verlagen. NZa is tevens voornemens om tegelijkertijd de tarieven voor algemeen practici - de tandartsen die aan orthodontie doen - op hetzelfde verlaagde niveau te brengen.

Lees meer

NZa: verzekeraars weer in de fout met onjuiste afwijzingsbrieven

De NZa heeft opnieuw diverse verzekeraars op de vingers getikt voor het versturen van onjuiste afwijzingsbrieven naar mondzorgaanbieders en patiënten. Mogelijk aanwijzing CZ

Lees meer

MRA-Contracteerbeleid CZ-Delta Lloyd-Ohra

Verzekeraar wil op stoel van tandarts gaan zitten.

Lees meer

Ook opnieuw klacht bij NZa tegen Achmea om afwijzing

Branchevereniging Tandtechniek dient klacht in namens tandtechnisch ondernemers

Lees meer

Update CAO-onderhandelingen Tandtechniek- 24/5/2013

Werkgeversdelegaties willen aan vakbonden voorstellen huidige CAO voor de Tandtechniek een jaar ongewijzigd voort te zetten. Geen steun van VLHT voor herinvoering IVT-reiskostenvergoeding.

Lees meer

Tandtechniek: IVT-opleiding aan de DHTA

Vele digitale technieken reeds verweven in onderwijsprogramma alle leerjaren. Veel patiënten nemen geen genoegen met confectie maar verlangen maatwerk. Manuele vaardigheden, kennis van de morfologie, anatomie en materiaalkunde zijn vereist om een functionele, individuele gebitsrestauratie te kunnen vervaardigen die niet van echt is te onderscheiden.

Lees meer

Video-materiaal voor uw mijnmond.info-pagina of eigen website

Uw eigen gratis mijnmond.info-webpagina is inmiddels voorzien van korte video-filmpjes. Dit voorlichtingsmateriaal is ook beschikbaar voor uw eigen website.

Lees meer

Duidelijkheid btw-vrijstelling tandtechnicus per 1 januari 2013

In het Lente-akkoord is een bezuiniging opgenomen waarbij de btw-vrijstelling wordt beperkt tot die gezondheidskundige diensten die worden uitgevoerd door een BIG-beroepsbeoefenaar (...).

Lees meer

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam maakt tandtechnisch werk fiscaal aftrekbaar

Naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam heeft de VGT de fiscale aftrekmogelijkheden onderzocht voor de plaatsing van bruggen en kronen. In de Wet Inkomstenbelasting 2001 bestaat de mogelijkheid om specifieke zorgkosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed af te trekken.

Lees meer

Bijeenkomst Klankbordgroep KPT: lezing Sam van Erkel op 30 mei 2012

Protocol opfris-avond voor klinisch prothesetechnici

Lees meer

Geldigheid (buitenlandse) stralingsbeschermingsdiploma's in de Tandartspraktijk

IGZ wil 5A/M diploma voor iedere tandarts verplicht stellen

Lees meer

Getoond 211 - 245 van de 385 berichten | Pagina 7 van 11