Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Nieuwsberichten

NZa besluit orthodontietarieven met 34 procent te verlagen

De NZa heeft besloten om de orthodontietarieven voor orthodontisten (de zogenaamde O-tarieven) per 1 januari 2011 met 34 procent te verlagen. NZa is tevens voornemens om tegelijkertijd de tarieven voor algemeen practici - de tandartsen die aan orthodontie doen - op hetzelfde verlaagde niveau te brengen.

Lees meer

NZa: verzekeraars weer in de fout met onjuiste afwijzingsbrieven

De NZa heeft opnieuw diverse verzekeraars op de vingers getikt voor het versturen van onjuiste afwijzingsbrieven naar mondzorgaanbieders en patiënten. Mogelijk aanwijzing CZ

Lees meer

MRA-Contracteerbeleid CZ-Delta Lloyd-Ohra

Verzekeraar wil op stoel van tandarts gaan zitten.

Lees meer

Ook opnieuw klacht bij NZa tegen Achmea om afwijzing

Branchevereniging Tandtechniek dient klacht in namens tandtechnisch ondernemers

Lees meer

Collectieve BUMA SENA regeling

Minder kosten via collectieve voordeelregeling Branchevereniging Tandtechniek

Lees meer

Update CAO-onderhandelingen Tandtechniek- 24/5/2013

Werkgeversdelegaties willen aan vakbonden voorstellen huidige CAO voor de Tandtechniek een jaar ongewijzigd voort te zetten. Geen steun van VLHT voor herinvoering IVT-reiskostenvergoeding.

Lees meer

Tandtechniek: IVT-opleiding aan de DHTA

Vele digitale technieken reeds verweven in onderwijsprogramma alle leerjaren. Veel patiënten nemen geen genoegen met confectie maar verlangen maatwerk. Manuele vaardigheden, kennis van de morfologie, anatomie en materiaalkunde zijn vereist om een functionele, individuele gebitsrestauratie te kunnen vervaardigen die niet van echt is te onderscheiden.

Lees meer

Video-materiaal voor uw mijnmond.info-pagina of eigen website

Uw eigen gratis mijnmond.info-webpagina is inmiddels voorzien van korte video-filmpjes. Dit voorlichtingsmateriaal is ook beschikbaar voor uw eigen website.

Lees meer

Duidelijkheid btw-vrijstelling tandtechnicus per 1 januari 2013

In het Lente-akkoord is een bezuiniging opgenomen waarbij de btw-vrijstelling wordt beperkt tot die gezondheidskundige diensten die worden uitgevoerd door een BIG-beroepsbeoefenaar (...).

Lees meer

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam maakt tandtechnisch werk fiscaal aftrekbaar

Naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam heeft de VGT de fiscale aftrekmogelijkheden onderzocht voor de plaatsing van bruggen en kronen. In de Wet Inkomstenbelasting 2001 bestaat de mogelijkheid om specifieke zorgkosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed af te trekken.

Lees meer

Bijeenkomst Klankbordgroep KPT: lezing Sam van Erkel op 30 mei 2012

Protocol opfris-avond voor klinisch prothesetechnici

Lees meer

Geldigheid (buitenlandse) stralingsbeschermingsdiploma's in de Tandartspraktijk

IGZ wil 5A/M diploma voor iedere tandarts verplicht stellen

Lees meer

Voordeelregeling Top 10 Google.NL Positie Eigen Website

Nu is het ook voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek mogelijk met hun eigen website bovenaan in de zoekresultaten te komen.

Lees meer

Onderzoek: afwijzingsbrieven verzekeraars in strijd met NZa-richtsnoer

Verzekeraars wijzen in hun afwijzingsbrieven vaak niet op de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dit is in strijd met het NZa-richtsnoer informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten.

Lees meer

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijvingen stopt

Nog investeringsplannen? Weer er snel bij.

Lees meer

CAO Tandtechniek: Eindbod

Eindbod CAO Tandtechniek, onderzoek 2e kwartaalomzet rol van het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek en de visie van de Branchevereniging Tandtechniek.

Lees meer

Uw bedrijfsauto in Mijnmond.info outfit

Wilt u uw bedrijfsauto ook extra laten opvallen en uw Mijnmond.info-webpagina promoten? Dat kan.

Lees meer

Opleidingsduur tandtechniek moet 4 jaar blijven

Branchevereniging Tandtechniek: ‘Eigen plek behouden binnen kwalificatiestructuur’ voor opleiding tandtechniek.

Lees meer

Lancering Kwaliteitsregister Tandtechniek

De Branchevereniging Tandtechniek staat voor een professionele uitoefening van het beroep tandtechnicus. Hierbij hoort een diploma tandtechniek van een reguliere opleiding, continue bij- en nascholing en registratie. Het initiatief van de lancering van www.kwaliteitsregistertandtechniek.nl ondersteunt de Branchevereniging Tandtechniek van harte.

Lees meer

Korte omschrijving over uw lab toevoegen op uw Gratis Mijnmond.info-webpagina

Alle leden van de Branchevereniging Tandtechniek hebben hun eigen gratis webpagina op www.mijnmond.info!

Lees meer

Niet standaard productgroepen laten toevoegen op uw gratis Mijnmond.info-webpagina?

Alle leden van de Branchevereniging Tandtechniek hebben hun eigen gratis webpagina op www.mijnmond.info!

Lees meer

Alle productgroepen op uw gratis Mijnmond.info-webpagina actueel?

Alle leden van de Branchevereniging Tandtechniek hebben hun eigen gratis webpagina op www.mijnmond.info!

Lees meer

Gratis webpagina voor leden op mijnmond.info

De Branchevereniging Tandtechniek introduceert voor leden de mogelijkheid om een eigen individueel via google vindbare satellietpagina aan te maken.

Lees meer

Meldpunt Zorgsignalen: NZa tikt verzekeraars op vingers

NZa tikt verzekeraars op de vingers na klacht van Branchevereniging Tandtechniek over informatieverstrekking. Ook problemen met een verzekeraar? Geef het door aan het Meldpunt Zorgsignalen!

Lees meer

Voordeelregeling ID DAG 2013

Leden van de Branchevereniging Tandtechniek en hun werknemers kunnen voor het zelfde tarief als UDB-leden deelnemen aan de inmiddels 6e IDdag op zaterdag 23 november 2013.

Lees meer

Nieuwe regeling ‘Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving’

Opnieuw ingevoerde regeling van toepassing op alle investeringen in (gebruikte of nieuwe) bedrijfsmiddelen in het derde en vierde kwartaal 2013.

Lees meer

Voordeelregeling TTL Personeelsbegeleiding: sollicitatiegesprekken

Leden kunnen met vragen die betrekking hebben op begeleiding van personeel in eerste instantie terecht bij het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek. In sommige gevallen is het verstandig ter plaatse in het lab een deskundig en ervaren personeelsbegeleider en/of organisatiecoach in te schakelen.

Lees meer

Resultaten onderzoek 2e kwartaallomzet

Begin juli heeft de Branchevereniging Tandtechniek een onderzoek uitgezet naar de omzetontwikkeling onder de leden in het tweede kwartaal.

Lees meer

BTW op bleken tanden en plaatsen facings?

Patient moet mogelijk btw in rekening gebracht worden voor bleken van tanden of plaatsen van facings.

Lees meer

Voordeelregeling TTL Personeelsbegeleiding

Leden kunnen met vragen die betrekking hebben op begeleiding van personeel in eerste instantie terecht bij het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek. In sommige gevallen is het verstandig ter plaatse in het lab een deskundig en ervaren personeelsbegeleider en/of organisatiecoach in te schakelen.

Lees meer

BBL Tandtechniek niet ingekort, BOL Tandtechniek wel

De stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) volgt het pleidooi van de Branchevereniging Tandtechniek om de opleidingsduur van de BBL opleiding tandtechniek niet in te korten van vier tot drie jaar.

Lees meer

Symposium Tandtechniek: De Toekomst

Na het succes van de eerste editie vorig jaar organiseert de DHTA op 11 mei a.s. het tweede DHTA-symposium met als titel 'Tandtechniek: De Toekomst'.

Lees meer

2e FEPPD Symposium: Europe versus Globalization

De Europese koepelorganisatie van tandtechnici - de FEPPD - organiseert op 4 en 5 mei een symposium met als titel 'Europese versus Globalization, Still room for dental technicians in Europe!'.

Lees meer

Top 10 Google.NL Positie Voordeelregeling Mijnmond.info-webpagina

Nu is het ook voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek mogelijk met hun gratis Mijnmond.info-webpagina bovenaan in de zoekresultaten te komen.

Lees meer

Vamil en MIA-regeling 2012

Lijst met fiscaal aantrekkelijke bedrijfsmiddelen voor belastingjaar 2012. Ook interessant voor ondernemers in de tandtechniek.

Lees meer

Getoond 211 - 245 van de 359 berichten | Pagina 7 van 11