Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Tandtechniek premie-inhouding PFZW per 1 januari 2019

logo btt vbtt

18 december 2018 - PFZW heeft de premie-inhouding voor 2019 bekend gemaakt. De gehanteerde premieverdeling is 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. 

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 23,5%, werknemersdeel: 7,833%
AP-premie: 0,6%, werknemersdeel: 0,2%

AOW-franchise 2019: € 12.426
AP-franchise 2019: € 20.940

Klik hier voor de gegevens inzake premie-inhouding voor de periode 1 oktober 2018 tot 31 december 2018

SF-premie 2019
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4%. Ingangsdatum 1 januari 2019.  Zodra het mogelijk is de gegevens van uw werknemers door te geven in het werkgeversportaal ontvangt u hierover nadere informatie (inloggegevens). Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers

Hieronder treft u nadere informatie over de CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek aan.  

De Branchevereniging Tandtechniek heeft een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten met Vakbelang Tandtechniek dat een formele vertegenwoordiging is van het personeel werkzaam bij de laboratoria die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Deze CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek gaat in op 1 juli 2018. 

De Branchevereniging Tandtechniek heeft geconstateerd dat het sinds het aflopen van de CAO voor de Tandtechniek op 30 juni 2014 ondanks verschillende pogingen niet gelukt is om een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten. Het bleek zelfs onmogelijk om verschillende werkgeversorganisaties op één lijn te krijgen. Niettemin is de Branchevereniging Tandtechniek de mening toegedaan dat de werknemers werkzaam bij de leden van de Branchevereniging Tandtechniek gebaat zijn bij een collectieve arbeidsovereenkomst. Daarom is deze CAO met Vakbelang Tandtechniek gesloten. 

In de rubriek CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek kunt u als lid alle relevante informatie, zoals de doorlopende tekst en de nieuwe salarisschaal per 1 juli 2018 downloaden. Heeft u een vraag over de CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek gebruik dan onderstaand contactformulier. 

Contactformulier vragen over CAO voor leden Branchevereniging Tandtechniek

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
Vindt u het als werkgever in de tandtechnische branche ook belangrijk dat uw werknemers onder een eigen CAO vallen? Maar bent u nog niet aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek? Klik dan hier om vrijblijvend nadere informatie over de vele voordelen van het lidmaatschap van de Branchevereniging Tandtechniek aan te vragen.