Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijvingen stopt

Het Belastingplan 2012 wordt in december 2011 behandeld in de Eerste Kamer. Volgens de VGT is het te verwachten dat het nu ingediende plan daar integraal zal worden aagenomen. De invoering is dan per 1 januari 2012. Hierin is opgenomen dat de 'Tijdelijke regeling willekeurige afschrijvingen' per 1 januari 2012 komt te vervallen.

Overigens blijft de Regeling willekeurige afschrijvingen (= afschrijven over 2 jaar in plaats van 7 jaar) wel bestaan voor starters (daar was de regeling destijds ook voor bedoeld). Starters zijn ondernemers die recht hebben op de startersaftrek (2011: Euro 2.123,-). Deze startersaftrek is weer een verhoging va nde zelfstandigenaftrek. Deze zelfstandigenaftrek was een aftrek die gekoppeld was aan de winst en een aflopend karakter had bij een stijgende winst. Per 1 januari 2012 wordt deze koppeling van de zelfstandigenaftrek in relatie tot de winst losgelaten en vervangen door een vast bedrag van Euro 7.280,- ongeacht de winst in 2012.

Bron: VGT

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op via info@bvtandtechniek.nl
of bel 030-6915754.