Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Vakantiedagen berekenen: maximaal 3 extra lustrum-dagen

logo BTT LBV
Met de start van een nieuw kalenderjaar is het ook tijd om het aantal vakantiedagen per werknemer vast te stellen. Let op: de eigen CAO voor (uitsluitend) de leden van de Branchevereniging Tandtechniek kent enkele afwijkende regels.

Zo is er een maximum van 3 extra lustrum-vakantiedagen opgenomen. Dit zijn extra vakantiedagen die toegekend worden voor elke aaneengesloten periode van 5 jaar die een werknemer in dienst is. (De enige uitzondering hierop zijn eventueel werknemers die in 2022 met een leeftijd die ligt boven de 70 jaar).

Bonus/malus-regeling bij ziekte afgeschaft
Ook hoeft bij de bepaling van het aantal vakantiedagen geen rekening meer te worden gehouden met de ingewikkelde bonus/malus-regeling die inhield dat de werknemer een dag minder vakantie toegekend kreeg indien de werknemer zich in het afgelopen kalenderjaar vaker dan twee maal ziek had gemeld of met de toekenning van een extra vakantiedag indien de werknemer zich de afgelopen kalenderjaar niet ziek had gemeld. 

NB: de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is uitsluitend van toepassing op laboratoria die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Het kunnen toepassen van deze CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek kent nog een aantal belangrijke voordelen. Klik hier voor meer informatie

2e ziektejaar cao voor leden Branchevereniging Tandtechniek

Ook de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen toepassen? 
In de tandtechnische branche is al enige tijd geen sprake meer van een Algemeen Verbindend Verklaarde CAO die van toepassing is op alle tandtechnische bedrijven. Welke CAO op uw lab van toepassing is, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of uw laboratorium is aangesloten bij een organisatie die in staat is om een CAO af te sluiten. Een simpele verklaring van een organisatie dat een CAO van toepassing is, is niet altijd adequaat. 

Wilt u niet voor verassingen komen te staan met betrekking tot de toepasselijkheid van een CAO op de bij u werkzame tandtechnici? Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier en wij informeren u nader over de toepasselijkheid.

Vraagformulier welke CAO is van toepassing?

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
Vindt u het als werkgever in de tandtechnische branche ook belangrijk dat uw werknemers onder een eigen leden-CAO vallen? Maar bent u nog niet aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek? Klik dan hier om vrijblijvend nadere informatie over de voordelen van de eigen leden-CAO en de vele voordelen van het lidmaatschap van de Branchevereniging Tandtechniek aan te vragen.