Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Wat betekent MDR 2017/745 voor de tandtechniek?

structure mdr 2017/745

Elders verstrekte informatie over MDR 2017/745 blijkt voorbarig en lichtzinnig – advies IGJ ‘ga alvast aan de slag’

KLIK HIER OM AAN TE MELDEN VOOR STRUCTURE

OVERZICHT ALLE ARTIKELEN MDR 2017/745 en STRUCTURE' (KLIK HIER)


Vanaf 26 mei 2021 wordt de Medical Devices  Regulation (MDR) 2017/745 van kracht. De MDR heeft verstrekkende gevolgen voor alle fabrikanten van medische hulpmiddelen, dus ook voor alle tandtechnische ondernemers. Wanneer u op 26 mei 2021 niet aan de eisen van de MDR voldoet kunt u (en ook uw tandarts) uw producten niet langer op de markt brengen. 

Aantoonbaar voldoen aan de wet
Eén van de belangrijkste eisen waaraan een tandtechnisch lab moet voldoen is het hebben en toepassen van een (met een zeer uitgebreid pakket aan eisen omschreven) kwaliteitsmanagementsysteem dat wordt onderhouden, geactualiseerd en voortdurend verbeterd. Het omvat alle onderdelen van de organisatie van de fabrikant die over de kwaliteit van de processen, procedures en hulpmiddelen gaan. Het regelt de structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en managementmiddelen vereist voor de toepassing van de beginselen en maatregelen die nodig zijn om de bepalingen van de verordening te kunnen naleven. 

Structure
Structure maakt het u mogelijk om in een online omgeving alle processen met behulp van voorbeelddocumenten en tips die nodig zijn om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten te doorlopen. Het voorziet tevens in het vereiste 'risico- en deviationmanagement' dat het MDR verplicht stelt. 


structure mdr 2017/745 tandtechnische branche


Nog dieper op de materie ingaan + veel gestelde vragen en antwoorden: klik hier
Direct inschrijven voor leden: Klik hier om alle benodigde gegevens in te vullen (bedrijfsinformatie en doorlopende machtiging). 


KLIK HIER OM AAN TE MELDEN VOOR STRUCTURE 

Ja ik heb interesse en stuur mij nadere info over het online kwaliteitsmanagementsysteem Structure

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op via info@bvtandtechniek.nl
of bel 030-6915754.