Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Werktijdverkorting aanvragen vanwege Corona-virus? - Update: advies KNMT: tandartspraktijken sluiten

coronavirus      


Update 15 maart 2020: Mondzorgkoepels adviseren leden niet-spoedeisende mondzorg te staken: opschorting reguliere zorgverlening van maandag 16 maart 2020 tot in ieder geval 6 april 2020.  

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die de koepels hiermee nemen ligt in het verlengde van de adviezen die de overheid zondagmiddag heeft gegeven, waaronder het bewaren van een afstand van minimaal 1,5 meter.

Bovendien menen deze koepels het advies te moeten geven omdat in de mondzorg, meer nog dan in andere beroepen gewerkt wordt met aerosolen. Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen.

Desalniettemin is het stoppen met verlenen van niet-spoedeisende zorg een belangenafweging die praktijkhouders uiteindelijk zelf moeten maken.

De koepels wijzen hun leden erop dat het nog onzeker is in hoeverre deze beperking van de hulpverlening invloed heeft op de financiële compensatie in het kader van een aanvraag voor werktijdverkorting. Op dit moment is niet duidelijk welke criteria daarvoor worden toegepast. Navraag bij het ministerie van SZW heeft helaas geen duidelijk antwoord op die vraag gegeven.

De koepels realiseren zich het ongemak en de consequenties die dit met zich mee brengt en zullen hun achterban daar over informeren zodra ze meer weten. In de tussentijd zullen de koepels zich maximaal inzetten om de door de minister genoemde duidelijkheid (van het RIVM en het Outbreak Management Team) en ondersteuning (ministerie van SZW) te krijgen.

 

 

 

Zie hieronder het eerdere bericht inzake aanvragen werktijdverkorting. 

12 maart 2020 - Sommige leden melden het secretariaat dat de gevolgen van het coronavirus inmiddels merkbaar zijn in het werkaanbod. In sommige gevallen zelfs al zeer fors en met de nieuwe aangekondigde maatregelen kan de vraaguitval mogelijk nog toenemen en enige tijd duren. Naast de flexurenregeling en  de dispensatieregeling die de CAO voor de leden van de Branchevereniging Tandtechniek kent kan het aanvragen van  werktijdverkorting een mogelijkheid zijn.

Flexurenregeling?
In de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is voorzien in een flexurenregeling. De regeling is bedoeld om pieken en dalen in het werkaanbod op te vangen. De werkgever kan na overleg met de werknemer maximaal 36 uur per kalenderjaar als verlof aanwijzen ter compensatie van de meerwerkuren. 
Klik hier voor meer informatie

werktijd verkorting

Aanvragen werktijdverkorting
In situaties van overmacht, zoals nu met het uitbreken van het Corona-virus, kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden werktijdverkorting aanvragen. Het moet altijd gaan om een tijdelijke vermindering van de bedrijvigheid om hiervoor in aanmerking te komen.
Klik hier voor meer informatie.

Dispensatieregeling
Tot slot kent de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek nog de mogelijkheid van de dispensatieregeling. Met de dispensatieregeling is het mogelijk dat er dispensatie wordt verleend met betrekking tot de toepassing van één of meerdere bepalingen van deze CAO. Uiteraard is deze regeling opgenomen om werkgelegenheid te kunnen behouden.
Klik hier voor meer informatie
 

Doe nu mee met de korte 'uitval door Corona-peiling': klik hier