Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Wie zijn wij

De Branchevereniging Tandtechniek is een brancheorganisatie voor actieve tandtechnische ondernemers. Waar staat de Branchevereniging inhoudelijk voor? Hier volgt de positionering Branchevereniging Tandtechniek op diverse punten:

1. Toekomst: vraag naar hoogwaardige tandtechnische werkstukken

Het aantal ouderen neemt de komende jaren versneld toe. Meer ouderen leven langer. Tandtechnisch kan er veel meer dan vroeger. De vraag naar esthetische tandheelkunde alsook implantologie neemt zienderogen toe. Er worden minder tandartsen opgeleid. Steeds meer tandartsen geven er de voorkeur aan parttime te werken. Kortom: het aantal werkzame tandartsen neemt de komende jaren snel af. De vraag naar tandtechnische werkstukken zal naar verwachting bovengemiddeld toenemen.

De inkooprol van de verzekeraars is met de introductie van de Wet Marktordening Gezondheidszorg aanzienlijk versterkt. Dat is te merken aan het steeds stringentere prijs- en machtigingsbeleid. De macht van de consument neemt echter eveneens toe. Dat is op de iets langere termijn belangrijk voor de marktpositie van de zorgaanbieders richting verzekeraars. De druk van goedkope import uit lage loonlanden zal voorlopig wellicht nog wat toenemen. Het grote publiek zit evenwel niet te wachten op Thaise of Chinese kronen. Bovendien is goede communicatie met de tandarts en diens assistente essentieel, terwijl de zorgverzekeraar de tandtechnicus graag in het front office ziet van het dentale team. Het Nederlandse kwaliteitslab kan dus een goede toekomst tegemoet zien mits de bakens tijdig worden verzet. Dat betekent een perfecte communicatie (intern en extern) en beheersing van het kwaliteitsproces.

2. Rol verzekeraars en de professionele autonomie

De Branchevereniging Tandtechniek vindt de professionele autonomie van zowel de tandarts als de tandtechnicus zeer belangrijk. Helaas zien we dat verzekeraars op allerlei manieren proberen op de stoel van de tandarts of tandtechnicus te gaan zitten. Daarom heeft de Branchevereniging Tandtechniek destijds het Meldpunt Zorgsignalen in het leven geroepen. 

Naar aanleiding van de ontvangen meldingen is er onderzoek gedaan naar het naleven van de richtlijnen door de verzekeraars zelf. Zo bleek uit onderzoek naar de ingezonden kopieën van de afwijzingsbrieven van verzekeraars dat deze niet conform het NZa-beleidsrichtlijn zijn opgesteld. De mogelijkheid voor de patiënt om in beroep te gaan ontbreekt systematisch in vrijwel alle door ons ontvangen brieven. Ook wordt ten onrechte gemeld dat het wettelijk niet toegestaan zou zijn de patiënt de meerkosten tandtechniek voor de eerste keus behandeling van de tandarts en tandtechnicus in rekening te brengen. De patiënt heeft die mogelijkheid gelukkig wel, mits er vooraf duidelijkheid wordt gegeven over de financiële gevolgen. 

3. Lage Lonen Landen

De Branchevereniging Tandtechniek staat primair voor de belangen van de tandtechniek in Nederland. Het is noodzakelijk dat er in Nederland voldoende (de zogeheten kritische massa) economisch gezonde tandtechnische labs blijven functioneren. En dat er in ons land zoveel mogelijk tandtechnische werkgelegenheid is en blijft. Op basis daarvan kan de opleiding in de lucht gehouden worden en blijven vaardigheden van de tandtechniek in de volle breedte behouden. Wie even verder denkt snapt dat afhankelijk worden van lage loonlanden op termijn resulteert in een forse stijging van de kosten van hoogwaardig tandtechnisch werk dat zich moeilijk laat uitbesteden. Nog afgezien van verlies aan werkgelegenheid.

Als een dergelijke import toeneemt, kan dat fataal zijn voor een hele branche. Daarom hebben sommige landen maatregelen getroffen. Al was het maar om de eigen ondernemers voldoende tijd te geven om efficiencymaatregelen te treffen en daarmee massaontslagen te voorkomen. In de tandtechnische branche zijn diverse efficiency slagen te maken. Onder meer via:

- CadCam technologie;

- schaalgrootte voordelen door clustering van labs;

- verbetering van het kwaliteitsproces en verlaging van de faalkosten;

- specialisatie;

- aanpassingen van de starre werkgevers-werknemers-structuren in de CAO voor de Tandtechniek.

Concurrentie hoort bij ondernemerschap, maar dan wel met voor elke ondernemer dezelfde wettelijke eisen en verplichtingen.

4. Onderwijs

De tandtechnische opleiding van het IVT (Instituut Vakopleiding Tandtechniek) aan de Dutch Health Tec Academy  moet met de verschillende opleidingen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen uit het bedrijfsleven. Een wens is om leerlingen sneller productief inzetbaar te laten zijn. Voorts moeten leerlingen die al aantoonbaar tandtechnische vaardigheden bezitten een snellere route kunnen doorlopen (Eerder Verworven Competenties).

5. Regelgeving overheid

Geen enkele ondernemer zit te wachten op nog meer regels van de overheid. De Branchevereniging steunt acties om onnodige en tegenstrijdige regels af te schaffen. Verder oefent de Branchevereniging Tandtechniek invloed uit op de manier waarop reeds bestaande regels worden toegepast online gokken. Kortom: de Branchevereniging is ook hier voor actief participeren in plaats van aan de zijlijn te staan.

6. Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid is een proces en kan een belangrijke rol spelen bij de inkoopkeuze van een zorgverzekeraar. Leden bepalen zelf welk kwaliteitssysteem zij hanteren. De Branchevereniging Tandtechniek spreekt wel de voorkeur uit voor een gecertificeerd systeem met het accent op procesbeheersing. Kwaliteitsbeleid moet geen last zijn maar een lust. Hoe transparanter, hoe beter.

7. Vele voordelen

Bij de Branchevereniging Tandtechniek zijn meer dan 235 tandtechnisch laboratoria aangesloten. Dit collectief wordt ingezet ten behoeve van de indivuele tandtechnisch ondernemer. Het lidmaatschap van de Branchevereniging Tandtechniek biedt  u dan ook mogelijkheid gebruik te maken van de vele voordeelregelingen. Klik hier om meer informatie over de vele voordeelregelingen te lezen. 

Meer weten? Klik hier om vrijblijvend nadere informatie en aanmeldingsformulier aan te vragen.

Nog vragen? Bel 085-87 69 768 of e-mail: info@bvtandtechniek.nl

Kamer van Koophandel: 08132741