Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Voordeelregeling Juridische bijstand Bierman Advocaten

Bierman Advocaten


Leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen met juridisch gerelateerde vragen in eerste instantie terecht bij het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek. Soms is echter nader advies en/of inhoudelijke behandeling van een vraagstuk of zelfs het voeren van een gerechtelijke procedure gewenst. Daarvoor heeft u dan meestal een advocaat nodig.

De Branchevereniging Tandtechniek is een samenwerkingsverband aangegaan met Bierman Advocaten te Tiel om haar leden een volledig pakket aan juridische dienstverlening te kunnen bieden. Sinds enige tijd biedt Bierman Advocaten de leden van de Branchevereniging Tandtechniek al de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van het Betalingsgedrag/Verbeterplan. Ook kunnen leden een beroep doen op een Incasso Voordeelregeling om hun openstaande facturen te incasseren. Onlangs is de samenwerking uitgebreid naar een Voordeelregeling voor leden op vrijwel elk juridisch gebied. 

Specialistische kennis
Bierman Advocaten is met meer dan 25 advocaten een middelgrote juridische dienstverlener in het midden van het land. Het kantoor is gespecialiseerd in juridische advisering en begeleiding van ondernemingen, instellingen, overheden en particulieren. Er wordt sectiegewijs gewerkt en op vrijwel elk rechtsgebied is specialistische kennis aanwezig. Daarbij kunt u denken aan kennis op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, bouw- en vastgoedrecht, faillissementsrecht, personen- en familierecht, erfrecht, verzekeringsrecht, incassorecht en huurrecht.

Voordeeltarief
Het voordeeltarief dat u in rekening wordt gebracht, zal afhangen van de complexiteit van uw juridische vraag of zaak. Vereist de zaak grote specialistische kennis van de behandelend advocaat en/of is er grote spoedeisendheid, dan zal het tarief hoger zijn dan wanneer het een minder specialistische kwestie betreft. Bierman Advocaten denkt bij melding van uw juridische kwestie vanzelfsprekend met u mee over welk tarief passend is voor uw zaak. Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van Bierman Advocaten, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek. U kunt er ook voor kiezen rechtstreeks contact op te nemen met Bierman Advocaten. Vermeldt u dan wel dat u lid bent van de Branchevereniging Tandtechniek, zodat de Voordeelregeling op u van toepassing is.

callcenter bvtandtechniek

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.