Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Voordeelregeling jaarlijkse controle zuurkasten

arbo en veiligheid zuurkasten

De jaarlijkse keuring van zuurkasten valt onder de ARBO-wet. Voor zuurkasten wordt ondermeer verwezen naar de NEN-EN 14175 en de NPR 4500. De NEN-EN 14175 schrijft voor dat de ondernemer zich ten minste houdt aan de richtlijnen van de leveranciers. Deze schrijven vrijwel zonder uitzondering een jaarlijkse inspectie voor. De Branchevereniging Tandtechniek biedt de leden de mogelijkheid om gebruik te maken van een voordeelregeling met betrekking tot deze jaarlijkse controle.

Zijn er geen voorschriften voorhanden? Bijvoorbeeld bij oude zuurkasten?

Klik hier om verder te lezen over de dan geldende regels.

Klik hier om verder te lezen over de voordeelregeling.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 085-8769768.