Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Werkgeversaansprakelijkheid risico's deelname verkeer werknemers

Doordat werkgevers steeds vaker op grond van werkgeversaansprakelijkheid worden aangesproken heeft de Hoge Raad bepaald dat de werkgever verplicht is goede voorzieningen te treffen voor zijn werknemers, waaronder ook het afsluiten van adequate verzekeringen. Dit heeft ondermeer gevolgen voor werknemers die voor de werkgever moeten deelnemen aan het verkeer. De volgende rechtelijke uitspraak geeft hier een duidelijk beeld van.

Een werkneemster van een thuiszorgorganisatie komt ten val tijdens het fietsen van de ene naar de andere cliënt door gladheid op de openbare weg. Zij loopt schade op waar zij niet voor verzekerd is en stelt haar werkgever hiervoor aansprakelijk. Primair op grond van artikel 7:658 BW; het bieden van een veilige werkomgeving, en subsidiair op grond van artikel 7:611 BW; goed werkgeverschap. Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW wordt afgewezen door de Hoge Raad, omdat de werkgever geen zeggenschap heeft over de inrichting en geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden op de openbare weg. Het beroep op basis van artikel 7:611 BW slaagt echter wel. De Hoge Raad oordeelde dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen gemotoriseerd verkeer, auto, en niet-gemotoriseerd verkeer, te fiets of te voet. Het betreffen risico’s die zijn verbonden aan de deelneming aan het verkeer op de weg, waarvan algemeen bekend is dat zij met name voor voetgangers en fietsers een bijzondere kwetsbaarheid meebrengt. De werkgever is dan ook verantwoordelijk voor de schade van zijn werkneemster voor zover die is ontstaan door het ontbreken van een behoorlijke verzekering.

WEGAS
Het bovengenoemde risico is te verzekeren door middel van een WEGAS verzekering. Een WEGAS verzekering wordt aanvullend afgesloten op de gewone aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Doordat werkgevers steeds vaker op grond van werkgeversaansprakelijkheid worden aangesproken heeft de Hoge Raad bepaald dat de werkgever verplicht is goede voorzieningen te treffen voor zijn werknemers,waaronder ook het afsluiten van adequate verzekeringen.

Geen dekking door AVB
Een AVB biedt, in tegenstelling tot de WEGAS-verzekering, geen dekking wanneer een ongeval gebeurt met een motorrijtuig en vaak geen dekking wanneer een werkgever wordt aangesproken op basis van artikel 7:611 BW; goed werkgeverschap. Het is dus belangrijk om na te gaan of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor goed werkgeverschap, of er op de bedrijfsautos al een schadeinzittendenverzekering is afgesloten. Kortom, of er noodzaak bestaat om aanvullend een WEGAS verzekering af te sluiten.

Een WEGAS-verzekering biedt dekking voor:

-       Schade van werknemers als bestuurder of inzittende van een motorrijtuig op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW. Eventueel uit te breiden voor de DGA.

-       Verkeersdeelnemers door middel van openbaar vervoer, fiets of voetganger.

-       Woon-werkverkeer

Voordeelregeling
Steijnborg is specialist op het gebied van het verzekeren van tandtechnici. In samenwerking met Turien en Co, kunnen wij voor de leden van de Branchevereniging Tandtechniek een gereduceerd tarief aanbieden voor de WEGAS verzekering. Wij adviseren u om contact met Steijnborg op te nemen, om samen met de adviseur te bekijken, welke risico’s uw onderneming loopt.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.