Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Patientengeschillencommissie Tandtechniek

logo patiëntengeschillencommissie tandtechniekActief voor de NL Tandtechniek 

Steeds vaker weten patiënten rechtstreeks de weg naar het tandtechnisch laboratorium te vinden. Vanwege eerdere ervaringen met bezoeken aan het lab voor reparaties of omdat informatie is gezocht en gevonden op internet. Ook hanteren patiënten in toenemende mate de ‘omgekeerde route’. Zij verzoeken de tandtechnicus op het tandtechnisch laboratorium voor hen een tandarts te kiezen waarmee het lab samenwerkt.

Deze beweging is er wellicht de oorzaak van dat patiënten er steeds vaker blijk van geven ervan uit te gaan dat – net zoals dat bij andere branches gebruikelijk is – er een punt bestaat waar eventuele geschillen voorgelegd kunnen worden. Ook vanuit tandartspraktijken die regelmatig patiënten doorsturen naar de tandtechnicus in het lab wordt deze vraag steeds vaker gesteld. Met het oog op deze ontwikkeling is door de Branchevereniging Tandtechniek in 2012 een onafhankelijke en zelfstandige geschillencommissie opgericht:de Patiëntengeschillencommissie Tandtechniek.

Belang
Een dergelijke regeling is voor de beroepsgroep van belang in verband met de directe betrokkenheid van de beroepsgroep bij de afhandeling van geschillen, de mogelijkheid van herstel van de relatie tussen de zorgverlener en de klager.Bovendienis het systematisch op zorgvuldige wijze verzamelen en evalueren van klachtengegevens die eveneens aan te wenden zijn in het kader van beleidsvorming onmisbaar is voor het optimaliseren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Iets waarvan op de lange termijn alle betrokkenen, zowel de patiënt, tandarts en tandtechnicus voordeel van kunnen ondervinden.

Gericht op oplossingen
De procedure van de Patiëntengeschillenregeling Tandtechniek is er overigens op gericht de partijen eerst onderling, eventueel na een poging tot bemiddeling, tot een oplossing te laten komen. Pas wanneer ook dat niet mogelijk is gebleken kan een eventuele klacht door de commissie in behandeling worden genomen.

aangesloten bij Patientengeschillencommissie Tandtechniek

Leden Branchevereniging Tandtechniek
De Patiëntengeschillenregeling Tandtechniek betreft de leden van de Branchevereniging Tandtechniek. Zij kunnen de mededeling dat zij zijn aangesloten bij de Patiëntengeschillenregeling Tandtechniek kenbaar maken op hun briefpapier en website door het plaatsen van de hieronder aan te vragen logo Patiëntengeschillencommissie Tandtechniek. Uiteraard wordt deze informatie ook opgenomen op de op tandartsen en patiënten gerichte informatiesite www.mijnmond.info.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 085-87 69 768.

Nog geen lid?