Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Lancering Kwaliteitsregister Tandtechniek

logo kwaliteitsregister tandtechniek

 

Sinds de afschaffing van de vestigingswet kan iedereen zeggen dat hij tandtechnicus is. Zelfs al heeft die persoon de binnenkant van het gebouw van de IVT of de DHTA nog nooit van gezien. In de mondzorg is transparantie richting consument meer dan ooit een eis in de dentale sector.

Een echte tandtechnicus staat geregistreerd!
Veel andere beroepen binnen en buiten de mondzorg kennen mogelijkheden voor de consument om te controleren of een zorgaanbieder ook de relevante opleiding heeft genoten en zijn vak bijhoudt. Met de introductie van het Kwaliteitsregister Tandtechniek (www.kwaliteitsregistertandtechniek.nl) wordt dit in de tandtechniek ook mogelijk.

Opleiden, bij- en nascholing en registratie
De Branchevereniging Tandtechniek staat voor een professionele uitoefening van het beroep tandtechnicus. Hierbij hoort een diploma tandtechniek van een reguliere opleiding, continue bij- en nascholing en registratie. Het initiatief van de lancering van www.kwaliteitsregistertandtechniek.nl ondersteunt de Branchevereniging Tandtechniek dan ook van harte.

Consumenten checken
Het is de bedoeling met het Kwaliteitsregister Tandtechniek zowel consumenten als tandartsen de mogelijkheid te bieden zelf te controleren of ze te maken hebben met een gediplomeerd tandtechnicus. Via de site kunnen consumenten door het invoeren van de naam van de tandtechnicus en de postcode van het tandtechnisch laboratorium of het Registratienummer de status van de tandtechnicus in kwestie checken.

Doel
Het doel van het Kwaliteitsregister Tandtechniek is het transparant maken voor consumenten en tandartsen en het bevorderen van de kwaliteitszorg van de Nederlandse tandtechniek. In de eerste fase richt het Kwaliteitsregister Tandtechniek zich op de registratie van gediplomeerde tandtechnici. In de hierna volgende fase is het de bedoeling ook de regelmatige bij- en nascholing te registreren en deze te koppelen aan minimumeisen.

Verzekeraars
In de toekomst is het mogelijk dat verzekeraars de hoogte van hun dekking van kosten van de tandtechnieknota mede afhankelijk maken van de inschrijving van de beroepsbeoefenaar in het Kwaliteitsregister Tandtechniek.

Wie kunnen registreren?
Het Kwaliteitsregister Tandtechniek wil dat het beroep tandtechnicus op professionele wijze wordt uitgeoefend. Daarom dienen tandtechnici die bij ons staan geregistreerd minimaal een IVT-diploma tandtechniek of een DHTA-diploma tandtechniek te kunnen overleggen. Elke tandtechnicus die aan dit criterium voldoet kan zich registreren in het Kwaliteitsregister Tandtechniek.

Aantekening klinisch tandtechnicus
Het is tevens mogelijk om de behaalde getuigschriften klinisch prothesetechnicus, klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk en de applicatiecursus implantologie voor klinisch prothesetechnici te laten registeren.

Collectieve inschrijving
Als werkgever kunt u de gediplomeerde tandtechnici in dienst heeft ook collectief registeren. Met deze registratie laat u als werkgever zien dat u staat voor een professionele beroepsuitoefening in de Nederlandse tandtechniek. De kosten zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Surf dan naar www.kwaliteitsregistertandtechniek.nl.

banner kwaliteitsregister tandtechniek