Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Tandtechniek premie-inhouding PFZW en SF BTT

logo pfzwlogo branchevereniging tandtechniek en vakbelang tandtechniek   

18 december 2018 - PFZW heeft de premie-inhouding voor 2019 bekend gemaakt. De gehanteerde premieverdeling is 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. 

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 23,5%, werknemersdeel: 7,833%
AP-premie: 0,6%, werknemersdeel: 0,2%

AOW-franchise 2019: € 12.426
AP-franchise 2019: € 20.940

Klik hier voor de gegevens inzake premie-inhouding voor de periode 1 oktober 2018 tot 31 december 2018

SF-premie 2019
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019.  Zodra het mogelijk is de gegevens van uw werknemers door te geven in het werkgeversportaal ontvangt u hierover nadere informatie (inloggegevens). Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).  

Geef uw administrateur de juiste cao-code door! De CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek heeft van het Ministerie van SZW zijn eigen cao-nummer verkregen. Klik hier voor meer info
cc bvtandtechniek

Automatisch op de hoogte worden gesteld van nieuwe informatie met betrekking tot premie-inhouding van de tandtechnische branche? Vraag dan vrijblijvend informatie aan over de voordelen van het lidmaatschap. Klik hier of bel 030-6915754.