Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Tandtechniek premie-inhouding PFZW en SF BTT

logo pfzwlogo sociaal fonds btt

Nieuwe werknemer aangenomen? Vergeet deze niet aan te melden bij het Sociaal Fonds BTT en PFZW (pensioenfonds).


Vraag account Sociaal Fonds BTT aan (klik hier) 

3 januari 2024 - Sociaal Fonds BTT premie 2024 en premie-gegevens PFZW
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon).

Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).

PFZW-pensioenpremie en premie-verdelingsgegevens
PFZW heeft de premie-inhouding voor 2024 bekend gemaakt en aangegeven dat de premie ongewijzigd blijft: 25,8% (exclusief AP-premie van 0,5%).
De gehanteerde premieverdeling is tot aan 27%: 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. (Vanaf 27% en hoger is een 50/50-verdeling van toepassing).

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 25,8%, werknemersdeel: 8,6%
AP-premie: 0,5%, werknemersdeel 0,166%

OP-franchise 2024: € 15.816
AP-franchise 2024: € 26.819

Maximum salaris waarover pensioenopbouw plaatsvindt: € 137.800
(Let op: voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum salaris)
Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw: volgt. 

*****6 januari 2023 - Sociaal Fonds BTT premie 2023 en premie-gegevens PFZW
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019 (geldig tot 31 december 2023).
Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).

PFZW-pensioenpremie en premie-verdelingsgegevens
PFZW heeft de premie-inhouding voor 2023 bekend gemaakt en aangegeven dat de premie ongewijzigd blijft: 25,8% (exclusief AP-premie van 0,5%).
De gehanteerde premieverdeling in de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is tot aan 27%: 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. (Vanaf 27% en hoger is een 50/50-verdeling van toepassing indien u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt - alleen voor leden).

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 25,8%, werknemersdeel: 8,6%
AP-premie: 0,5%, werknemersdeel 0,166%

AOW-franchise 2023: € 14.714
AP-franchise 2023: € 25.069

Maximum salaris waarover pensioenopbouw plaatsvindt: € 128.810
(Let op: voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum salaris)
Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw: 14,5%

*****10 december 2021 - Sociaal Fonds BTT premie 2022 en premie-gegevens PFZW
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019 (geldig tot 31 december 2023).
Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).

PFZW-pensioenpremie en premie-verdelingsgegevens
PFZW heeft de premie-inhouding voor 2022 bekend gemaakt en aangegeven dat de premie met 0,8% stijgt van 25% naar 25,8% (exclusief AP-premie van 0,5%).
De gehanteerde premieverdeling in de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is tot aan 27%: 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. (Vanaf 27% en hoger is een 50/50-verdeling van toepassing indien u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt - alleen voor leden).

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 25,8%, werknemersdeel: 8,6%
AP-premie: 0,5%, werknemersdeel 0,166%

AOW-franchise 2021: € 13.343
AP-franchise 2020: € 22.356

Maximum salaris waarover pensioenopbouw plaatsvindt: € 114.866
(Let op: voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum salaris)
Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw: 2,7%

*****8 januari 2021 - Sociaal Fonds BTT premie 2021 en premie-gegevens PFZW
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019 (geldig tot 31 december 2023). Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).

PFZW-pensioenpremie en premie-verdelingsgegevens
PFZW heeft de premie-inhouding voor 2021 bekend gemaakt en aangegeven dat de premie met 1,5% stijgt van 23,5% naar 25%.
De gehanteerde premieverdeling in de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is tot aan 27%: 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. (Vanaf 27% en hoger is een 50/50-verdeling van toepassing indien u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt - alleen voor leden).

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 25%, werknemersdeel: 8,333%
AP-premie: 0,5%, werknemersdeel 0,166%

AOW-franchise 2021: € 13.111
AP-franchise 2020: € 21.835

*****


20 januari 2020 - Sociaal Fonds BTT premie 2020
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019 (geldig tot 31 december 2023). Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).
23 november 2019 -
PFZW heeft de premie-inhouding voor 2020 bekend gemaakt en aangegeven dat de premie 23,5% blijft. (Let op: de premie kan in 2020 alsnog worden verhoogd als de dekkingsgraad op 31 december 2019 onvoldoende hoog is). De gehanteerde premieverdeling is 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan.

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 23,5%, werknemersdeel: 7,833%
AP-premie: 0,5%, werknemersdeel 0,166%

AOW-franchise 2020: € 12.770
AP-franchise 2020: € 21.430

Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw: 2,6%/

SF-premie 2020
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019 (geldig tot 31 december 2023). Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).

Geef uw administrateur de juiste cao-code door! De CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek heeft van het Ministerie van SZW zijn eigen cao-nummer verkregen. Klik hier voor meer info.

****

18 december 2018 - PFZW heeft de premie-inhouding voor 2019 bekend gemaakt. De gehanteerde premieverdeling is 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan.

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 23,5%, werknemersdeel: 7,833%
AP-premie: 0,6%, werknemersdeel: 0,2%

AOW-franchise 2019: € 12.426
AP-franchise 2019: € 20.940

Klik hier voor de gegevens inzake premie-inhouding voor de periode 1 oktober 2018 tot 31 december 2018.

SF-premie 2019
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019. Zodra het mogelijk is de gegevens van uw werknemers door te geven in het werkgeversportaal ontvangt u hierover nadere informatie (inloggegevens). Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).

Geef uw administrateur de juiste cao-code door! De CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek heeft van het Ministerie van SZW zijn eigen cao-nummer verkregen. Klik hier voor meer info.
cc bvtandtechniek

Automatisch op de hoogte worden gesteld van nieuwe informatie met betrekking tot premie-inhouding van de tandtechnische branche? Vraag dan vrijblijvend informatie aan over de voordelen van het lidmaatschap. Klik hier of bel 030-6915754.