Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Tandtechniek premie-inhouding PFZW en SF BTT

logo pfzwlogo BTT LBV


10 december 2021 - Sociaal Fonds BTT premie 2022 en premie-gegevens PFZ
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019 (geldig tot 31 december 2023). 
Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).  

PFZW-pensioenpremie en premie-verdelingsgegevens
PFZW heeft de premie-inhouding voor 2022 bekend gemaakt en aangegeven dat de premie met 0,8% stijgt van 25% naar 25,8% (exclusief AP-premie van 0,5%).
De gehanteerde premieverdeling in de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is tot aan 27%: 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. (Vanaf 27% en hoger is een 50/50-verdeling van toepassing indien u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt - alleen voor leden).

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 25,8%, werknemersdeel: 8,6%
AP-premie:  0,5%, werknemersdeel 0,166%

AOW-franchise 2021: € 13.343
AP-franchise 2020: € 22.356

Maximum salaris waarover pensioenopbouw plaatsvindt: € 114.866
(Let op: voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum salaris)
Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw: 2,7%

*****8 januari 2021 - Sociaal Fonds BTT premie 2021 en premie-gegevens PFZW
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019 (geldig tot 31 december 2023). Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).  

PFZW-pensioenpremie en premie-verdelingsgegevens
PFZW heeft de premie-inhouding voor 2021 bekend gemaakt en aangegeven dat de premie met 1,5% stijgt van 23,5% naar 25%.
De gehanteerde premieverdeling in de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is tot aan 27%: 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. (Vanaf 27% en hoger is een 50/50-verdeling van toepassing indien u onder de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek valt - alleen voor leden).

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 25%, werknemersdeel: 8,333%
AP-premie:  0,5%, werknemersdeel 0,166%

AOW-franchise 2021: € 13.111
AP-franchise 2020: € 21.835

*****


20 januari 2020 - Sociaal Fonds BTT premie 2020 
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019 (geldig tot 31 december 2023). Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).  
23 november 2019 - 
 PFZW heeft de premie-inhouding voor 2020 bekend gemaakt en aangegeven dat de premie 23,5% blijft. (Let op: de premie kan in 2020 alsnog worden verhoogd als de dekkingsgraad op 31 december 2019 onvoldoende hoog is). De gehanteerde premieverdeling is 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. 

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 23,5%, werknemersdeel: 7,833%
AP-premie:  0,5%, werknemersdeel 0,166%

AOW-franchise 2020: € 12.770
AP-franchise 2020: € 21.430

Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw: 2,6%/

SF-premie 2020 
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019 (geldig tot 31 december 2023). Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).  

Geef uw administrateur de juiste cao-code door! De CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek heeft van het Ministerie van SZW zijn eigen cao-nummer verkregen. Klik hier voor meer info

****

18 december 2018 - PFZW heeft de premie-inhouding voor 2019 bekend gemaakt. De gehanteerde premieverdeling is 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. 

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 23,5%, werknemersdeel: 7,833%
AP-premie: 0,6%, werknemersdeel: 0,2%

AOW-franchise 2019: € 12.426
AP-franchise 2019: € 20.940

Klik hier voor de gegevens inzake premie-inhouding voor de periode 1 oktober 2018 tot 31 december 2018

SF-premie 2019
De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4% (werkgeverspremie op basis van max premieloon), ingangsdatum 1 januari 2019.  Zodra het mogelijk is de gegevens van uw werknemers door te geven in het werkgeversportaal ontvangt u hierover nadere informatie (inloggegevens). Klik hier voor nadere uitleg over het premieplichtig loon (speciaal voor administratiekantoor, accountants, salarisverwerkers en administratie-software-leveranciers).  

Geef uw administrateur de juiste cao-code door! De CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek heeft van het Ministerie van SZW zijn eigen cao-nummer verkregen. Klik hier voor meer info
cc bvtandtechniek

Automatisch op de hoogte worden gesteld van nieuwe informatie met betrekking tot premie-inhouding van de tandtechnische branche? Vraag dan vrijblijvend informatie aan over de voordelen van het lidmaatschap. Klik hier of bel 030-6915754.