Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

BTT Klankbordgroep CAD

BTT Klankbordgroep CAD

Tijdens de 31e Algemene Vergadering van de Branchevereniging Tandtechniek ontstond het idee om (potentiële) gebruikers van specifieke CAD-productiewijze in een groep samen te brengen om zo ervaringen met het gebruik, nieuwe toepassingen, vragen, casuïstiek en allerhande kwesties met elkaar te kunnen bespreken. Desgewenst  kunnen sprekers uitgenodigd worden, elkaars laboratoria bezocht en waar relevant protocollen geformuleerd worden ten behoeve van de formulering van de ‘stand der techniek’.

Op dit moment lijken er twee merken de overhand te hebben op de dentale markt, te weten 3Shape en Exocad. Mogelijk dat besloten wordt dat het nuttig is om voor deze specifieke gebruikers aparte bijeenkomsten te organiseren.

Deelname aan de activiteiten van de BTT Klankbordgroep CAD zal worden gehonoreerd door het Kwaliteitsregister Tandtechniek. 

BTT Klankbordgroep CAD aanmeldformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

Hierover vragen? Nog geen lid? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 085-8769768.