Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Kengetallen Branche Tandtechniek

  kengetallen bvtandtechniek

De Branchevereniging Tandtechniek verzamelt, analyseert en presenteert aan de leden kengetallen over de ontwikkeling van de tandtechnische branche. Deze relevante informatie wordt elk kwartaal van een update voorzien en ter beschikking gesteld aan de leden.

Alert op uw smartphone?

Wilt u een alert op uw smartphone ontvangen zodra nieuwe gegevens gepubliceerd worden? Dat kan door gebruik te maken van de BV Tandtechniek-app. Heeft u deze nog niet? Vraag hier een aan.  

kengetallen tandtechniek

Recente publicaties

- Definitieve resultaten onderzoek ontwikkeling kwartaalomzet winst-verlies en bedrijfskoaten 3e kwartaal 2018
- Definitieve resultaten onderzoek otwikkeling kwartaalomzet winst-verlies en bedrijfskosten 2e kwartaal 2018;
-
Definitieve resultaten onderzoek ontwikkeling kwartaalomzet, winst-verlies en bedrijfskosten 1e kwartaal 2018
- Definitieve resultaten onderzoek ontwikkeling kwartaalomzet, winst-verlies en bedrijfskosten 2017 en jaarvergelijkingen en verwachtingen 2018
- Definitieve resultaten onderzoek ontwikkeling kwartaalomzet, winst-verlies en bedrijfskosten 3e kwartaal 2017;
- Definitieve resultaten onderzoek ontwikkeling kwartaalomzet, winst-verlies en bedrijfskosten 2e kwartaal 2017;
- Definitieve resultaten onderzoek ontwikkeling kwartaalomzet, winst-verlies en bedrijfskosten 1e kwartaal 2017;
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 4e kwartaal 2016 en verwachtingen 2017;
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 3e kwartaal 2016;
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 2e kwartaal 2016;
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 1e kwartaal 2016;
- CBS: Met hoger inkomen meer naar tandarts en mondhygiënist (over jaar 2015);
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 4e kwartaal 2015 en verwachtingen 2016;
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 3e kwartaal 2015
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 2e kwartaal 2015
Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 1e kwartaal 2015;
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 4e kwartaal 2014 en verwachtingen over 2015;
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 3e kwartaal 2014;
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 2e kwartaal 2014;
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 1e kwartaal 2014;
- 4k2013: Ontwikkeling Tandtechnische branche: monitor werkgelegenheid tandtechnische branche, TTL In- en exit monitor en TTL opstart-uitstap met personeel monitor;
- Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 4e kwartaal 2013 en verwachtingen 2014;
- Definitieve resultaten onderzoek 4e kwartaalomzet 2012 en verwachtingen over 2013;
- Meerderheid tandtechnische ondernemers verwacht in 2012 lagere omzet dan in 2011;
- Tandtechnische ondernemer somber gestemd over 2011, Resultaten onderzoek onder leden;


Omzet branche
Het EIM Structuuronderzoek tandtechnische laboratoria 2012 spreekt van een omzet van 402 miljoen in 2011, dat is 4% lager dan in 2010. Volgens het SVGB-rapport Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie 2011-2012 Gezondheidstechniek was er in 2006 nog sprake van een omzet van 360 miljoen waarbij over 2007 en 2008 een lichte stijging ten aanzien van de omzet in 2006 wordt gesignaleerd. 

Verwachtingen 2016
Wat de tandtechnisch ondernemers verwachten ten aanzien van de ontwikkeling van de omzet komt aan bod in de publicatie 'Definitieve resultaten onderzoek omzetontwikkeling 4e kwartaal 2015 en verwachtingen 2016.'

Samenstelling omzet
Van de samenstelling van de omzet is de volgende gemiddelde verdeling bekend (zie figuur 1).

Gemiddelde omzetsamenstelling tandtechniek

Aantal ondernemingen
Het SVGB-rapport Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie 2011-2012 Gezondheidstechniek stelt dat waar er in 2003 nog sprake was van 925 ondernemingen de tandtechnische branche in 2007 zo’n 1000 ondernemingen telde. Het aantal ondernemingen is daarmee in de jaren 2003-2007 met 8% toegenomen. Uit de cijfers van de Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek blijkt dat het aantal werkgevers en werknemers na een terugval in 2006 weer stijgt tot boven het niveau van 2005. Voor het aantal werkgevers betreft dit een stijging van 2% in 2010 ten opzichte van 2005. Voor het aantal werknemers een stijging van 8% in 2010 ten opzichte van 2005.  

aantal werkgevers en werknemers in de tandtechniek van 2005 tot 2010

Verdeling naar bedrijfstype
Van de verdeling van de tandtechnische laboratoria naar bedrijfstype is uit 2008 de volgende indeling bekend (zie figuur 3).

verdeling bedrijfstype tandtechniek

Er doet zich het verschijnsel voor dat een stijgend aantal ondernemingen zichzelf klassificeren als ‘all round tandtechnisch bedrijf’ en minder als ‘overwegend kroon- en brugwerk’ of ‘overwegend prothesewerk’. In 2009 is gesignaleerd dat een aantal van deze allround tandtechnische laboratoria zich meer gaan specialiseren op Tandprothetiek. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling zich in de toekomst voort zal zetten aangezien er nog steeds ruimte is op de markt van tandprothetische praktijken.

Aantal werkzame personen in tandtechnische laboratoria
Een groot deel van de tandtechnische branche bestaat uit kleinschalige bedrijven. Iets meer dan een kwart van het aantal werkzame personen in de branche is zelfstandig zonder personeel (eenpitters). De groep bedrijven met twee werkzame personen beslaat bijna een kwart. En de groep met drie tot vijf werkzame personen beslaat ook bijna een kwart. Slechts 10 procent van de bedrijven heeft 11 of meer personen in dienst.

bedrijfsomvang aantal werkzame personen tandtechniek

 

Klinisch Tandtechnicus
Sinds 2000 kent de tandtechniek het fenomeen van de klinisch tandtechnicus. Dit is een tandtechnicus die in het kader van taakdelegatie in opdracht van de tandarts alle of een deel van de handelingen bij de patiënt uitvoert, bijvoorbeeld bij het aanmeten van een volledige gebitsprothese (de klinisch prothesetechnicus) of met betrekking tot kroon- en brugwerk (de klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk). De verwijzende tandarts is eindverantwoordelijk en voert de eindcontrole uit. De klinisch tandtechnicus volgt hiervoor een specifieke cursus die in samenwerking tussen de opleiding Tandtechniek aan de Dutch HealthTec Acadamy (voorheen IVT) en de afdeling tandheelkunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt gegeven. Inmiddels zijn er meer dan 250 klinisch tandtechnici in Nederland.

Kwaliteitsregister Tandtechniek
Vanaf 2011 kan iedere gediplomeerde tandtechnicus zich registreren als professionele beroepsbeoefenaar op de site www.kwaliteitsregistertandtechniek.nl. Sinds de afschaffing van de vestigingswet kan iedereen zeggen dat hij tandtechnicus is. Met de invoering van de vrije prijsvorming in de mondzorg is transparantie richting consumenten meer dan ooit een eis in de dentale sector. Het doel van de Kwaliteitsregister Tandtechniek is het transparant maken voor consumenten en tandartsen en het bevorderen van de kwaliteitszorg van de Nederlandse tandtechniek.

kwaliteitsregister tandtechniek

 

Bevolking
In 2009 beschikte 86% van de Nederlanders over minimaal één eigen tand of kies (dentaten), 12% had een volledig kunstgebit (edentaten).
Ongeveer 80% van de mensen met eigen tanden en 64% van de mensen zonder eigen tanden is aanvullend verzekerd voor tandheelkunde.
In 2009 bezocht 79% van de Nederlanders minimaal één keer de tandarts, gemiddeld deden deze tandartsbezoekers dat 2,7 keer per jaar. Daarmee gaat een groter deel van de bevolking jaarlijks naar de tandarts, dan naar een andere zorgverlener.

Bron: Feiten &  Cijfers Tandheelkunde en NMT 2011

Financiering
In 2009 ging er in de gezondheidszorg in Nederland 60 miljard om, waarvan 2,8 miljard in de mondzorg. Van de 2,8 miljard euro in de mondzorg, betrof 750 miljoen zorg die werd gedekt door de basisverzekering (2009). Van de genoemde 750 miljoen wil de regering 115 miljoen op de collectieve uitgaven besparen door de tandheelkundige zorg voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar te schrappen uit het basispakket. De basisverzekering dekt op dit moment (2012) de tandheelkundige zorg voor jeugdigen tot en met 18 jaar en de zorg aan bijzondere zorggroepen in de basisverzekering en (bijna alle) behandeling die nodig is voor een kunstgebit. Daarmee is dan bijna 80% van de uitgaven aan de mondzorg niet collectief, maar privaat gefinancierd.

cc bvtandtechniek

Automatisch op de hoogte worden gesteld van nieuwe informatie met betrekking tot kerngegevens van de tandtechnische branche? Vraag dan vrijblijvend informatie aan over de voordelen van het lidmaatschap. Bel 030-6915754, fax 084-754 6004 of e-mail: info@bvtandtechniek.nl