Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Voordeelregeling Arbo-dienstverlening

arbo-dienst gratis check

Als tandtechnisch ondernemer met werknemers kunt u te maken krijgen met verzuim. In veel gevallen betreft dit een reguliere ziekmelding. Tot u op een dag geconfronteerd wordt met langdurig en/of complex verzuim. In deze situaties heeft u behoefte aan arbodienst die u ondersteunt en u werk uit handen neemt. 

Complete verzuimoplossing
Perspectief heeft in samenwerking met Steijnborg Assurantiën 
en de Branchevereniging Tandtechniek speciaal voor leden van een verzuimoplossing ontwikkeld. Perspectief is een landelijk opererende arbodienst met een breed scala aan kennis en kunde op het gebied van verzuim. Kennis van het gedrag van mensen zijn belangrijke voorwaarden voor een optimale dienstverlening. Bij Perspectief staat een team van specialisten garant voor een daadkrachtige en professionele benadering en voor het realiseren van duurzame oplossingen met als gevolg een dalend verzuim en lagere kosten.

Digitaal verzuimloket: verzuimloket.bvtandtechniek.nl 
Wanneer u met Perspectief in zee gaat, ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt dan via verzuimloket.bvtandtechniek.nl inloggen in ons registratiesysteem: het digitaal verzuimloket. Daar kunt u onder andere ziekmeldingen doorgeven en verzuimoverzichten uitdraaien.

Vaste contactpersoon
Wanneer u te maken krijgt met verzuim, dan biedt Perspectief u de oplossing. U krijgt een vaste, deskundige contactpersoon die verantwoordelijk is voor uw organisatie. Dit is altijd een verzuimconsultant.

Mening werkgever als uitgangspunt
Perspectief werkt voor u en uw organisatie. De experts van Perspectief denken met ú mee, zonder daarbij uw werknemers te kort te doen. In de praktijk betekent dit dat de verzuimconsultant bij het ontvangen van bijvoorbeeld een ziekmelding altijd eerst contact opneemt met u als werkgever. Uw visie op de situatie geldt als vertrekpunt.

Snelle werkhervatting
Bij Perspectief ligt de focus op de mogelijkheden van de werknemer en niet zozeer naar de beperkingen die het verzuim met zich meebrengt. In de praktijk betekent dit vaak dat de medewerker tijdelijk aangepast werk verricht. Op deze manier beperkt u het verzuim en houdt u de medewerker betrokken bij de onderneming. 

Werk uit handen nemen
Perspectief denkt proactief met u mee. Uw vaste contactpersoon bespreekt met u een beginnend probleem en vermoedelijk onderliggende oorzaken van het verzuim. U krijgt concrete handvatten aangereikt, waardoor er preventief actie kan worden ondernomen. Hiermee voorkomt u problemen en bespaart u tijd, kosten en moeiten. Daarnaast wijst uw verzuimconsultant u - indien nodig - bijtijds op uw verplichtingen en houdt voor u alle wettelijke termijnen en richtlijnen in de gaten. Zo wordt tijdig gesignaleerd wanneer actie gewenst is. Door deze werkwijze worden wettelijke termijnen geborgd en gewerkt aan een duurzame verzuimbeheersing. 

Concurrerende abonnementen
U hebt de keuze uit de volgende abonnementen:Basis, Basis Plus of Comfort. 

Basis
In het basisabonnement kunt u het verzuim digitaal melden en zijn de wettelijke termijnen geborgd. De rest van uw budget kunt u vervolgens gericht investering, passend bij het verzuim dat zich voordoet. Uw investering bedraagt € 23,50 per medewerker per jaar. 

Basis Plus
Dit abonnement is uitgebreider dan ons basisabonnement. Zo is de ondersteuning door uw vaste contactpersoon gedurende de eerste twee jaar van een verzuimsituatie inbegrepen. Uw investering bedraagt € 62,50 per medewerker per jaar. 

Comfort
Het abonnement Comfort is het meest gebruikte abonnement. Onder andere de contacten tussen u en uw medewerker, de bezoeken aan de bedrijfsarts en het opstellen van de probleemanalyse zitten standaard inbegrepen. Kortom, de belangrijkste diensten die volgen uit de Wet Verbetering Poortwachter zijn gedekt. Uw investering bedraagt € 98,50 per medewerker per jaar. 

Vraag informatie aan over Arbo-Voordeelregeling

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *