Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

AVG Stappenplan voor TTL en ZZP

logo autoriteit persoonsgegevens

Sinds 1 januari 2016 is al de wettelijke regeling meldplicht datalekken van kracht. Vanaf 25 mei 2018 opgevolgd door de nog strengere Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel General Data Protection Regulation (GDPR)). Deze Europese verordening raakt alle organisaties die staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel en al helemaal zij die persoonlijke (klant-)gegevens zoals met betrekking tot de gezondheid verzamelen. Oftewel: dit is zeker van toepassing op alle tandtechnische laboratoria met of zonder personeel. 

Aantoonbaar voldoen aan wet
Eén van de wettelijke verplichtingen is dat u aantoonbaar passende organisatorische en technische maatregelen treft om de persoonsgegevens die u verwerkt te beschermen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook aangegeven dat hierop de nadruk ligt. 

Forse boetes
Er werden in het verleden al boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, voorheen College Bescherming Persoonsgegevens, CPB) op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). Dit betrof voorheen een boete van € 4.500,-- voor bijvoorbeeld het niet melden waar dat had gemoeten. Na de wijziging van de WBP zijn per 1 januari 2016 de boetes en sancties behoorlijk verzwaard: maximaal € 820.000,- boete (of als dat hoger is 10% van de jaaromzet). Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR) kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes uitdelen van € 10 miljoen of meer afhankelijk van de jaaromzet. 

security internet

AVG/GDPR-Stappenplan voor TTL en ZZP-er
Inmiddels is de datum van 25 mei 2018 gepasseerd. Vraag daarom via onderstaand contactformulier het AVG/GDPR-Stappenplan aan voor TTL en ZZP-er. Belangrijk onderdeel van de AVG zijn de door u te nemen aantoonbare organisatorische en technische maatregelen. Voor een belangrijk onderdeel, namelijk het uitgaand netwerkverkeer kunt u als lid van de Branchevereniging Tandtechniek gebruik maken van de SAM-voordeelregeling

Aanvraagformulier AVG/GDPR-Stappenplan voor TTL en ZZP-er

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *