Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

BBL-leerling Tandtechniek aannemen? Of arbeidsovereenkomst hernieuwen?

1 juli 2021 - Wilt u een leerling-werknemer aannemen die de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL dus niet BOL) die de opleiding Tandtechniek aan het IVT aan de DHTA in Utrecht volgt? Of wilt u de arbeidsovereenkomst met een leerling-werknemer hernieuwen? Vraag dan het concept arbeidsovereenkomst beroepsbegeleidende leerweg-leerling aan. 

Wanneer u gebruik maakt van de concept arbeidsovereenkomst Beroepsbegeleidende leerweg tellen deze arbeidsovereenkomsten niet mee voor het maximaal aantal contracten voor bepaalde tijd dat u als werkgever met een werknemer mag afsluiten. Ook bent u voor deze BBL-arbeidsovereenkomsten niet gehouden aan de maximale duur van 36 maanden.

Dit concept BBL-arbeidsovereenkomst sluit aan op de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek waardoor uw leerling-werknemer niet langer na 1 jaar en 1 dag na het afronden van de IVT-opleiding 'transfervrij' is. (Klik hier voor het artikel 'tandtechnicus niet langer één jaar na voltooide IVT-opleiding 'transfervrij'). 

Aanvraagformulier concept BBL-arbeidscontract

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *