Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Behandelruimte met patiëntenstoel in uw lab? - Gebruik werkprotocol taakdelegatie vp tandarts en tandtechnicus

werkprotocol taakdelegatie volledige prothese tandarts en tandtechnicus

Maak werkproces taakdelegatie voor alle partijen inzichtelijk

Update 17 april 2024: circa 50 tot 100 mondzorgpraktijken krijgen in periode april - december 2024 onaangekondigd bezoek van IGJ - meer info in E-bulletin 922.

25 augustus 2023 – Steeds meer laboratoriumhouders overwegen een behandelruimte met patiëntenstoel in te richten in hun tandtechnisch laboratorium. Dit om tegemoet te komen aan wensen van tandartsen om in het kader van taakdelegatie volledige gebitsprothese patiënten naar het tandtechnisch laboratorium te sturen. Het vastleggen van het werkproces met betrekking tot de verlengde armconstructie is dan om verschillende redenen zeer verstandig. In het artikel 'Nut en noodzaak werkprotocol taakdelegatie volledige prothese tandarts/tandtechnicus' wordt ingegaan op het waarom. Dit artikel is van een update voorzien. 

Meerkosten tandtechniek?
In het werkprotocol wordt rekening gehouden met de situatie waarin 'meerkosten tandtechniek' door de opstelling van de door de patiënt zelf gekozen zorgverzekeraar een rol spelen. 

Opvragen
Het werkprotocol verwijst naar verschillende bijlagen. Zowel het werkprotocol als die bijlagen kunt u naar de eigen situatie aanpassen. Gebruik het contactformulier hieronder om het werkprotocol en de bijlagen aan te vragen. 

Klankbordgroep KPT
Het artikel, protocol en bijlagen zijn mede tot stand gekomen op basis van de uitwisseling van informatie in de Klankbordgroep KPT die is ingesteld door de Branchevereniging Tandtechniek. Klinisch prothesetechnici, dan wel als tandtechnisch ondernemer zelf lid van de Branchevereniging Tandtechniek of werkzaam bij een van de leden, kunnen zich aanmelden voor de Klankbordgroep KPT. Klik hier om hierover meer te lezen en/of aan te melden

Klik hier om het artikel 'Nut en noodzaak werkprotocol taakdelegatie volledige prothese tandarts/tandtechnicus, Maak werkproces taakdelegatie voor alle partijen inzichtelijk' (update 7 oktober 2021) te downloaden

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 085-87 69 768.

Nog geen lid?