Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Branchevereniging Tandtechniek sluit CAO met LBV

btt lbv logo cao tandtechniek

1 juli 2019 - De Branchevereniging Tandtechniek heeft een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten met Vakbond LBV: de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek. Deze CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek heeft een looptijd van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021. 

De nieuwe CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is volledig opnieuw geredigeerd waarbij tevens uiteraard alle door de introductie van de nieuwe wetgeving achterhaalde teksten zijn aangepast of verwijderd. Belangrijke punten die zijn opgenomen: 

1. Looptijd: 2 jaar, van 1 april 2019 tot 31 maart 2021.
2. Salaris:
de schalen A en B worden per 1 juli 2019 gecorrigeerd zodat indeling in een andere schaal weer leidt tot een verhoging van het salaris, overige deel schaalsalaris wordt verhoogd met 3%.

Klik hier om de nieuwe salarisschaal op te vragen

3.
Partijen hebben afgesproken tijdig met elkaar in overleg te gaan voor het bespreken van de mogelijkheden van een salarismutatie op 1 april 2020.

4.
 Introductie staffel bij uitkering bij arbeidsongeschiktheid
Bij ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van arbeid wegens ziekte wordt 
- het loon aangevuld tot 100% over een tijdvak van maximaal 26 weken;
- over een 2e tijdvak van maximaal 26 weken heeft de werknemer aanspraak op 90% van dit loon;
- over een 3e tijdvak van maximaal 26 werken heeft de werknemer aanspraak op 80% van dit loon;
- over een 4e tijdvak van 26 weken heeft de werknemer aanspraak op 70% van dit loon.
4b. De werknemer waarvan is vastgesteld dat die geen kans heeft op geheel of gedeeltelijk herstel heeft vanaf de eerste ziektedag gedurende een periode van maximaal 104 weken recht op 100% aanvulling van het brutosalaris.

5. Introductie wachtdag vanaf 3e ziekmelding
Bij de 1e en 2e ziekmelding in hetzelfde kalenderjaar  zullen geen wachtdagen in rekening worden gebracht. Vanaf de 3e  ziekmelding in hetzelfde kalenderjaar heeft de werkgever het recht voor elke ziekmelding 1 wachtdag in rekening te brengen. De wachtdagen worden in mindering gebracht op de vrij opneembare roostervrije dagen.

6. De arbeidsovereenkomst kan maximaal 5 keer worden verlengd en eindigt dan telkens van rechtswege zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. Wanneer de arbeidsovereenkomst, na 5 keer te zijn verlengd wordt voortgezet, dan wordt deze 7e arbeidsovereenkomst van rechtswege geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De totale duur van de arbeidsovereenkomst dan wel een keten van arbeidsovereenkomsten bedraagt maximaal 48 maanden. Onderbrekingen worden, voor het bepalen van de totale duur van een keten van arbeidsovereenkomsten, met een maximum van 3 maanden meegeteld.

7. Herziening terugbetaling opleidingskosten, de termijn waarbinnen terugbetaling vereist is verruimd naar 3 jaar na afloop van de vakopleiding, waarbij wordt voldaan aan de verplichting van een stapsgewijze afbouw van het terug te betalen bedrag.

8. In afwijking van Wet arbeid en zorg heeft de werknemer in ieder kalenderjaar gedurende 7 dagen recht op kortdurend zorgverlof met behoud van loon.

9. De huidige opzegtermijn-regeling: één maand voor werkgevers en werknemers bij arbeidscontracten tot 2 jaar en twee manden voor werkgevers en werknemers bij arbeidscontracten van 2 jaar en langer blijft behouden.

10. Pensioenpremie-verdeling: gezamenlijke OP-premie en de AP-premie tot 27% wordt voor 2/3 voldaan door de werkgever en 1/3 kan de werkgever op het loon van de werknemer inhouden. Te betalen premie’s boven 27% worden volgens de verdeling 50/50 voldaan.

Heeft u een filiaal?
De cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek bevat afspraken die alleen van toepassing kunnen zijn op werknemers werkzaam bij organisaties die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Zorg daarom dat ook uw eventuele filialen formeel zijn aangesloten. Check dit voor de zekerheid via info@bvtandtechniek.nl.

In de rubriek CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunt u als lid alle relevante informatie, zoals de doorlopende tekst en de nieuwe salarisschaal per 1 juli 2019 downloaden. Heeft u een vraag over de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek? Gebruik dan onderstaand contactformulier. 

Contactformulier vragen over CAO voor leden Branchevereniging Tandtechniek

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
Vindt u het als werkgever in de tandtechnische branche ook belangrijk dat uw werknemers onder een eigen leden-CAO vallen? Maar bent u nog niet aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek? Klik dan hier om vrijblijvend nadere informatie over de vele voordelen van het lidmaatschap van de Branchevereniging Tandtechniek aan te vragen.