Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Branchevereniging Tandtechniek stelt gezamenlijke vaststelling salarisschaal 1 juli 2024 voor

Personeelszaken

24 april 2024 - De Branchevereniging Tandtechniek heeft het initiatief genomen om aan andere werkgeversvertegenwoordigingen voor te stellen om te komen tot een gezamenlijke vaststelling van de salarisschaal per 1 juli 2024.

Tot op heden blijft de totstandkoming van een nieuwe cao Tandtechniek uit. Echter, het wettelijk minimumloon (WML) is inmiddels zo veel gestegen dat een groot deel van de salarisschaal wordt overgenomen door het WML. Dit komt onder meer door de automatische inflatiecorrectie die in de halfjaarlijkse correctie is voorzien. Ook de invoering van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 zorgde opnieuw voor een forse dubbelcijferige procentuele aanpassing. 

Het is onwenselijk dat er geen verschil meer is in het salaris van werknemers die in schaal 0 zijn ingedeeld - in feite de enige schaal die is bedoeld voor het wettelijk minimumloon - en de schalen met de letters A, B, C en een deel van D. 

Aanpassing uit eigen beweging is niet zonder risico
De Branchevereniging Tandtechniek heeft werkgevers in de branche gewaarschuwd voor de financiële risico's die gemoeid zijn met het uit eigen beweging aanpassen van de salarissen van de werknemers. Die werkgevers lopen namelijk het risico dat deze geste richting de werknemers financieel bestraft wordt als er op enig moment een nieuwe cao Tandtechniek wordt afgesloten. Immers, het is gebruik in de cao Tandtechniek om salarismutaties af te spreken over de schaalsalarissen en de werkelijk uitbetaalde salarissen. Bij de geconstateerde dubbelcijferige stijging van het wettelijk minimumloon is dit risico zeer fors te noemen. 

Daarom heeft de Branchevereniging Tandtechniek aan andere werkgeversvertegenwoordigingen een concreet aangepaste salarisschaal-voorstel gedaan met het verzoek om feedback met als doel te komen tot gezamenlijke vaststelling van de salarisschaal per 1 juli 2024. 
Uitgangspunt hierbij is zijn om de dynamiek in de schaal te herstellen door het startbedrag voor elke letter apart vast te stellen en ook de aanvulling in elk functiejaar per letter vast te stellen. Die nieuwe salarisschaal dient dan door de werkgeversvertegenwoordigingen uiteraard als uitgangspunt te worden genomen bij een eventueel in de toekomst af te sluiten cao Tandtechniek.

Zodra er nieuws valt te melden met betrekking tot dit voorstel wordt dit gemeld in de verenigings APP BVTandtechniek. Heeft u deze nog niet op uw smartphone? Klik hier om aan te vragen


De (voorlopige) nieuwe salarisschaal per 1 juli 2024 is beschikbaar in verband met de invoering van het wettelijk minimum uurloon. U kunt deze opvragen via onderstaand aanvraagformulier. 

Klik hier voor meer informatie over waar u op moet letten bij de juiste toepassing hiervan (of stuur een e-mail met uw vraag naar info@bvtandtechniek.nl of bel 085-87 69 768).

Als uw laboratorium is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek ontvangt u de salarisschaal op het door u opgegeven e-mailadres. 

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 085-87 69 768.

Nog geen lid?