Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

BTW-vrijstelling mogelijk in gevaar voor labs met ongediplomeerde tandtechnische medewerkers en de rol van MDR en Structure

logo belastingdienst


Update 30 april 2021: het onderzoek is inmiddels afgesloten. De resultaten hiervan zijn gebruikt bij het opstellen van een reactie richting de belastingdienst. De dienst heeft inmiddels aangegeven deze reactie intern te bespreken. 

5 februari 2021 - UIt onlangs aan het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek overlegde correspondentie is af te leiden dat de belastingdienst overweegt de gebruikelijke btw-vrijstelling voor tandtechnici dusdanig strikt toe te passen dat hiermee de btw-vrijstelling voor werkzaamheden van ongediplomeerde medewerkers in gevaar komt. 

De regelgeving biedt de belastingdienst mogelijk diverse aanknopingspunten om nadere eisen te hanteren. Zo bleek al eerder dat laboratoriumhouders zichzelf veel kostbare - want dergelijke correspondentie wordt doorgaans door fiscale adviseurs etc verzorgd - discussies met de belastingdienst kunnen besparen door hun werknemers in te schrijven in het Kwaliteitsregister Tandtechniek. (zie Klik hier om het hele artikel 'BTW-vrijstelling tandtechnicus, Kwaliteitsregister Tandtechniek en de fiscus, Bewijslast ligt bij het lab - Inschrijving Kwaliteitsregister Tandtechniek voldoet' te lezen. )

Rol MDR 2017/745 en Structure
Uit de door de belastingdienst gestelde vragen blijkt tevens dat een aantoonbaar systematisch proces een belangrijke rol kan spelen bij de beantwoording van de vraag of het  toepassen van de btw-vrijstelling mogelijk is. Dit is nu net een onderdeel waartoe de nieuwe Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 elke laboratoriumhouder toe verplicht. Het aantoonbaar voldoen aan de MDR 2017/745 door het gebruik van Structure kan hierbij zeker ook van dienst zijn. (Klik hier voor meer info over MDR 2017/745 en Structure

In welke mate komt dit voor? 
De Branchevereniging Tandtechniek wil uiteraard voor de belangen van de Nederlandse tandtechniek opkomen en heeft daarom een onderzoek uitgezet om de mate waarin het fenomeen van zogenaamde 'ongediplomeerde' of alleen 'intern opgeleide' medewerkers voorkomt. De hiermee verzamelde informatie kan een belangrijke rol spelen bij de beantwoording van de door de belastingdienst gestelde vragen. In het vlak hieronder kunt u deelnemen aan dit onderzoek. Heeft u interesse in een EVC-procedure, gebruik dan het contactformulier onder de enquete. 

Wanneer u in het verleden niet in de gelegenheid was om het IVT-diploma Tandtechniek te behalen is het wellicht mogelijk om uw eerder en/of elders verworven competenties alsnog gehonoreerd te krijgen in een traject waarbij eventuele lancunes boven water komen. Een dergelijk EVC- of alternatief traject zou als doel hebben alsnog een te voldoen aan de diploma-vereiste. Heeft u interesse voor uzelf of een van uw medewerkers in een dergelijk traject? Laat het dan weten via onderstaand contactformulier. Het is uiteraard relevant om te weten in welke mate hier belangstelling voor bestaat voor bijvoorbeeld een DHTA om een besluit te nemen om hierin te voorzien.

Contactformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *