Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Cofinanciering maakt IVT-Cursussen Mondbeschermer en kleur bepalen extra aantrekkelijk


logo IVT aan de DHTA

7 februari 2015 - Het is tijdelijk extra aantrekkelijker om als werkgever een werknemer in te schrijven voor de IVT-Cursus Mondbeschermer inclusief afdruk nemen voor tandtechnici 3.0. of de IVT-Cursus Kleur bepalen bij patienten. Het mede namens de Branchevereniging Tandtechniek ingediende Sectorplan Specialistisch Vakmanschap geeft via VakmanNu tijdelijk de mogelijkheid om deze bij- en nascholing aan te bieden met 50% cofinanciering. De werkgever krijgt dan restitutie van 50% de cursus-kosten.

Voorwaarden
Het hiermee kennelijk onvermijdelijk verbonden 'papierwerk' ten aanzien van het aanleveren van 'bewijsstukken' is bescheiden te noemen. U moet door middel van NAW-gegevens, BSN-nummer, verklaring van dienstverband, kopie factuur van deelname scholing t.a.v. werkgever/bedrijf en een betalingsbewijs van betreffende factuur door werkgever/bedrijf aantonen dat de kosten inderdaad door de werkgever worden gedragen. Het IVT aan de DHTA moet zorgdragen voor een geautoriseerde aanwezigheidsregistratie in de vorm van ondertekende presentielijsten.

Heeft u al werknemers ingeschreven?
Heeft u al een werknemers ingeschreven voor een van de twee genoemde IVT-cursussen? Klik hier om te lezen hoe u alsnog in aanmerking komt voor de cofinanciering.

Cofinanciering dga?
Kan de dga die een van deze IVT-curussen volgt ook voor cofinanciering in aanmerking komen? 
Klik hier om verder te lezen.

Meer informatie?
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.