Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Corona-crisis:niet toevoegen tandtechnische bedrijven aan TOGS onuitlegbaar

coronavirus      


24 april 2020 - De tandtechnische branche wordt zeer hard getroffen door de corona-crisis. Hoewel tandartspraktijken deze week weer geopend zijn voor niet spoedeisende zorg betekent dit voor tandtechnisch laboratoriumhouders geenszins dat de problemen nu voorbij zijn. Het bestuur heeft daarom vandaag opnieuw een indringend beroep gedaan op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Door de sluiting van de tandartspraktijken vanaf 16 maart jl. voor niet-spoedeisende zorg konden de tandtechnische laboratoria geen door tandartsen verwezen patiënten meer ontvangen, sterker nog: er kwamen vanaf dat moment helemaal geen nieuwe opdrachten meer binnen. 

Hoewel tandtechnische laboratoria 100% afhankelijk zijn van tandartsen en gedurende de sluiting voor reguliere mondzorg geen patiënten hebben kunnen ontvangen, kunnen zij geen gebruik maken van de continuiteitsregeling van de zorgverzekeraars en is deze voor de Nederlandse mondzorg essentiële branche ook nog niet opgenomen in de TOGS-regeling. Onder de meer dan 200 leden van de Branchevereniging Tandtechniek bevinden zich meerdere relatief kleine bedrijven die al decennialang –soms zelfs 90 jaar - bestaan en dus even lang altijd belasting hebben betaald.

Veruit de meeste tandtechnische laboratoria zijn kleine bedrijven: veel zogenaamde een of twee pitters (meerendeel) en bedrijven die vallen in de categorie tot 5 werkzame personen zonder grote of zelfs maar noemenswaardige buffers. Voor juist deze categorie zou het beroep kunnen doen op de TOGS-regeling een groot verschil maken om deze extreem lastige periode door te komen.

Het valt ook niet uit te leggen dat tandartspraktijken wel onder de TOGS-regeling vallen, maar de tandtechnische bedrijven die 100% afhankelijk zijn van diezelfde tandartspraktijken niet. Daarom roept het bestuur van de Branchevereniging Tandtechniek het Ministerie van EZK dan ook met klem op de TOGS-regeling uit te breiden – al dan niet via een administratieve correctie - voor SBI-code 32.50.1, te weten Tandtechnische bedrijven.

Meer informatie over de verzonden brief kunt u lezen in de verenigingsapp. 

Contactformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *