Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Corona-virus: Tijdelijke betalingsregeling PFZW-pensioenpremie mogelijk voor werkgevers

coronavirus      pfzw logo


18 maart 2020 - Diverse leden vroegen naar de mogelijkheden die bestaan met betrekking tot de pensioenpremiebetaling. De PFZW heeft inmiddels het volgende bekend gemaakt:

Door het coronavirus moet het leven in Nederland (en in veel andere landen) op de rem. Dit kan bij veel ondernemers leiden tot financiële onzekerheid. Wij begrijpen dat u als werkgever hierdoor mogelijk in betalingsproblemen kunt komen. Daarom kunt u een betalingsregeling afspreken met PFZW. Tijdelijk gelden dan andere afspraken voor het innen van de premie. Wij willen uw problemen op dit moment niet verder vergroten.

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Stuur dan een e-mail naar incasso@pfzw.nl. U kunt ook contact met ons opnemen als u al een betalingsregeling heeft en daar niet meer aan kunt voldoen. Elke aanvraag beoordelen wij zorgvuldig. 

 

 

 

Zie hieronder het eerdere bericht inzake aanvragen werktijdverkorting. 

12 maart 2020 - Sommige leden melden het secretariaat dat de gevolgen van het coronavirus inmiddels merkbaar zijn in het werkaanbod. In sommige gevallen zelfs al zeer fors en met de nieuwe aangekondigde maatregelen kan de vraaguitval mogelijk nog toenemen en enige tijd duren. Naast de flexurenregeling en  de dispensatieregeling die de CAO voor de leden van de Branchevereniging Tandtechniek kent kan het aanvragen van  werktijdverkorting een mogelijkheid zijn.

Flexurenregeling?
In de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is voorzien in een flexurenregeling. De regeling is bedoeld om pieken en dalen in het werkaanbod op te vangen. De werkgever kan na overleg met de werknemer maximaal 36 uur per kalenderjaar als verlof aanwijzen ter compensatie van de meerwerkuren. 
Klik hier voor meer informatie

werktijd verkorting

Aanvragen werktijdverkorting
In situaties van overmacht, zoals nu met het uitbreken van het Corona-virus, kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden werktijdverkorting aanvragen. Het moet altijd gaan om een tijdelijke vermindering van de bedrijvigheid om hiervoor in aanmerking te komen.
Klik hier voor meer informatie.

Dispensatieregeling
Tot slot kent de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek nog de mogelijkheid van de dispensatieregeling. Met de dispensatieregeling is het mogelijk dat er dispensatie wordt verleend met betrekking tot de toepassing van één of meerdere bepalingen van deze CAO. Uiteraard is deze regeling opgenomen om werkgelegenheid te kunnen behouden.
Klik hier voor meer informatie
 

Doe nu mee met de korte 'uitval door Corona-peiling': klik hier