Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Faudezaak importkronen uit China ondersteunt pleidooi limiteren import

In het Tandtechnisch Magazine nummer 97 is een artikel opgenomen over een Deens testrapport waaruit blijkt dat de door het Chinese ISO-gecertificeerde lab opgegeven goudpercentage van de geleverde kronen niet correct is. Het gaat hierbij om significante afwijkingen: niet het beloofde 75 procent maar slechts 27 tot 54 procent. Ook werden er sporen van nikkel en lood aangetroffen.

De Branchevereniging Tandtechniek ziet in de Deense fraudezaak met Chinese importkronen waar Verklaringen van Overeenstemming werden vervalst aanleiding om het pleidooi om import van tandtechnisch werk uit lage lonen landen te limiteren te herhalen.

Dit pleidooi is niet alleen gelegen in het feit dat de tandarts en de patient er kennelijk nie altijd van op aan kunnen dat de geleverde producten voldoen aan de opgegeven specificaties. De verhalen over de continue kwaliteitscontrole op de websites van de desbetreffende wederverkoper ten spijt.

Nederlandse tandtechniek

Het pleidooi heeft natuurlijk te maken met de bescherming van het in stand houden van een gezonde Nederlandse tandtechniek die in de volle breedte van het vak producten produceert. Concurrentie is goed, maar dan wel op een eerlijke manier waarbij alle partijen zich aan dezelfde kwaliteits- en arboregels dienen te houden.

Immers, het is belangrijk dat ook de toekomstige generatie tandtechnici de mogelijkheid krijgt om zich via de relatief makkelijke werkstukken te bekwamen in het tandtechnische vak. Dit zijn uiteraard dezelfde werkstukken die als eerste wegvloeien via een importlijn. Door import uit lage lonen landen wordt die opleidingsweg afgesneden. Uiteindelijk betekent het dat het resterende aanbod van tandtechnisch werk duurder zal worden.

Patient op het lab

De Nederlandse tandarts en patient weten de waarde van het tandtechnisch laboratorium om de hoek gelukkig op waarde te schatten. Steeds vaker stuurt de tandarts de patient langs bij het tandtechnisch laboratorium. De mogelijkheid om dit te doen wordt voor de tandarts ook steeds aantrekkelijker door het fenomeen van het groeiend aantal klinisch geschoolde tandtechnici. Naast de reeds in 2000 gestarte klinisch prothese technicus is het inmiddels ook voor de kroon- en brugwerktechnicus mogelijk zich op het klinische niveau te bekwamen.

Promotie

Naast een versterking van de relatie tandarts-tandtechnicus-patient is ook de promotie van de Nederlandse tandtechniek van belang. De Branchevereniging Tandtechniek helpt de leden hier op diverse manieren mee. Meest in het oogspringend is de gratis webpagina op de op tandartsen en patientengerichte website www.mijnmond.info.

Onderschrijft u de visie van de Branchevereniging Tandtechniek? Heeft u belangstelling voor de gratis webpagina of de initiatieven op het gebied van de klinisch tandtechnicus? Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan over de voordelen van het lidmaatschap via info@bvtandtechniek of bel 030-6915754.

 Klik hier om het artikel 'Gesjoemel met goudpercentage Chinese import-kronen, Deens testrapport toont sporen van lood aan' te downloaden.

 

De Branchevereniging Tandtechniek werkt doelgroepgericht. Daarom organiseren we een avond specifiek gericht op de Jonge Ondernemers onder de leden. Hiermee bedoelen we iedereen die onlangs een laboratorium heeft opgestart en alle (potentiële) opvolgers van een tandtechnische onderneming.

De Branchevereniging Tandtechniek werkt doelgroepgericht. Daarom organiseren we een avond specifiek gericht op de Jonge Ondernemers onder de leden. Hiermee bedoelen we iedereen die onlangs een laboratorium heeft opgestart en alle (potentiële) opvolgers van een tandtechnische onderneming.

De Branchevereniging Tandtechniek werkt doelgroepgericht. Daarom organiseren we een avond specifiek gericht op de Jonge Ondernemers onder de leden. Hiermee bedoelen we iedereen die onlangs een laboratorium heeft opgestart en alle (potentiële) opvolgers van een tandtechnische onderneming.

De Branchevereniging Tandtechniek werkt doelgroepgericht. Daarom organiseren we een avond specifiek gericht op de Jonge Ondernemers onder de leden. Hiermee bedoelen we iedereen die onlangs een laboratorium heeft opgestart en alle (potentiële) opvolgers van een tandtechnische onderneming.

De Branchevereniging Tandtechniek werkt doelgroepgericht. Daarom organiseren we een avond specifiek gericht op de Jonge Ondernemers onder de leden. Hiermee bedoelen we iedereen die onlangs een laboratorium heeft opgestart en alle (potentiële) opvolgers van een tandtechnische onderneming.

De Branchevereniging Tandtechniek werkt doelgroepgericht. Daarom organiseren we een avond specifiek gericht op de Jonge Ondernemers onder de leden. Hiermee bedoelen we iedereen die onlangs een laboratorium heeft opgestart en alle (potentiële) opvolgers van een tandtechnische onderneming.

De Branchevereniging Tandtechniek werkt doelgroepgericht. Daarom organiseren we een avond specifiek gericht op de Jonge Ondernemers onder de leden. Hiermee bedoelen we iedereen die onlangs een laboratorium heeft opgestart en alle (potentiële) opvolgers van een tandtechnische onderneming.