Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Gegevens doorgeven aan WVS is NIET VERPLICHT

Vragen van leden naar aanleiding van brief 'Stichting Sociaal Fonds Tandtechniek'

10 juni 2020 - Diverse leden hebben contact gezocht in verband met een brief die zij ontvingen met als afzender Stichting Sociaal Fonds Tandtechniek. Hierin wordt in verband met overdracht van werkzaamheden van AGH (Stichting Administratie Groep Holland) naar Wissenraet Van Spaendonck (WVS) verzocht allerlei contactgegevens door te geven.

De vraag aan het secretariaat is of er een verplichting bestaat om de gevraagde gegevens door te geven. Dit in verband met de angst voor het toesturen van ongevraagde mailings naar het opgegeven emailadres en/of ten onrechte toegestuurd krijgen van een factuur voor een premiebijdrage aan de Stichting Algemeen Sociaal Fonds Tandtechniek.

In het kort: deze verplichting bestaat er niet.

Leden van de Branchevereniging Tandtechniek vallen onder het eigen Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek en zijn alleen hieraan premieplichtig. Omdat alle laboratoria in het verleden hebben bijgedragen aan het Algemeen Sociaal Fonds Tandtechniek kunnen leden van de Branchevereniging Tandtechniek uiteraard wel een beroep doen op de loonverletregeling, die een subsidie geeft aan het erkend leerbedrijf voor leerlingen in het eerste en het tweede IVT-leerjaar (BBL-opleiding). U ontvangt in die situaties een brief via de leerling van de opleiding die u kunt gebruiken om de bewuste subsidie aan te vragen. Strikt genomen is het daarvoor dus niet nodig dat u nu reeds met alle gevraagde gegevens in de administratie van WVS staat.

Mocht u uw gegevens hebben doorgegeven in de veronderstelling dat dit verplicht was, maar wilt u liever niet dat u de kans loopt dat deze voor oneigenlijke doelen wordt gebruikt? Dan kunt u uiteraard ten alle tijden VWS verzoeken uw gegevens uit hun bestanden te schrappen.

Heeft u hierover vragen? Neem dan gerust contact op via info@bvtandtechniek.nl

Contactformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *