Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Geldigheid (buitenlandse) stralingsbeschermingsdiploma's in de Tandartspraktijk

3 maart 2012 - Een tandtechnisch ondernemer die een tandarts in dienst heeft komt steeds vaker voor. Evenals het starten van een tandartspraktijk of het lab uitbreiden met uitgebreide voorzieningen voor een tandarts die een of meerdere dagdelen in de week op het tandtechnisch laboratorium patiënten ontvangt. Voor deze groep is de volgende informatie relevant.

Uit informatie van de VGT blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de geldigheid van buitenlandse stralingsbeschermingsdiploma's en de gelijkstelling hiervan aan de Nederlandse diploma's. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat hierover de VGT desgevraagd weten:

'Uw vraag had betrekking op de geldigheid van de buitenlandse stralingsbeschermingsdiploma’s in Nederland en de mogelijke gelijkstelling van deze diploma’s.

Op de eerste plaats is het zo dat het Ministerie van SZW niet gaat over medische afwegingen en handelingen die plaatsvinden binnen de tandartspraktijk. Het Ministerie van SZW beschouwt de tandartsenpraktijk dan ook in dit kader als ieder andere onderneming waar men gebruik maakt van röntgenapparatuur en stelt daarbij eisen aan de ‘ondernemer’ en niet aan de ‘(tand)arts’.

In het kort komt het er daarbij op neer dat binnen iedere onderneming waar straling wordt toegepast een toezichthoudend stralingsdeskundig persoon aangewezen dient te worden die verantwoordelijk is voor het algemene stralingsbeschermingbeleid binnen de onderneming. Voor een tandartspraktijk dient dit iemand te zijn met een Nederlands niveau 5A-stralingsbeschermingdiploma (in de praktijk vaak een tandarts met een 5A/M-diploma).

Het Ministerie van SZW eist voor een toezichthoudend deskundige dat deze een Nederlands diploma heeft omdat het gaat om het kennis nemen van de Nederlandse wet- en regelgeving welke niet wordt behandeld in buitenlandse opleidingen en cursussen. Daarom zal voor een toezichthoudend deskundige een buitenlands stralingsbeschermingdiploma ook na technisch-inhoudelijke gelijkstelling door het Ministerie van SWZ niet voldoende zijn.

Conclusie / advies:

  1. Het Ministerie van SZW adviseert iedere in Nederland praktiserende tandarts om het 5A/M diploma te halen om zo te allen tijde zelf te kunnen optreden als toezichthoudend deskundige binnen een tandartspraktijk.
  2. Daarnaast wordt dit advies nu extra onderstreept door het initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze wil het 5A/M-diploma voor iedere tandarts verplicht stellen. Dit in het kader van de medische rechtvaardiging en optimalisatie in Nederland.'

Bron: VGT

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.