Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Gratis Arbo-contract Check

logo perspectief    logo branchevereniging tandtechniek

De vernieuwde Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is stelt ook eisen aan het basiscontract arbodienstverlening die werkgevers wettelijk verplicht zijn af te sluiten. Voor huidige contracten geldt een overgangsperiode maar u kunt nu gratis een toets laten doen om te controleren of u met uw huidige arbocontract aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. 

Hoe?
Mail uw huidige Arbo-contract naar info@bvtandtechniek.nl om van deze gratis check gebruik te maken. 

(Nog) geen Arbo-contract?
Kunt u uw Arbo-contract niet meer vinden of heeft u wel personeel maar nog geen Arbo-contract afgesloten? Stuur dan een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.

arbo-contract check