Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Groot lab? Controleer of u valt onder Informatieplicht energiebesparing (voor 1 juli 2019!)

logo BTT Energie en Duurzaamheid

Grotere labs moeten voor 1 juli 2019 de overheid informeren. Het gaat om labs die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Eventueel zelf opgewekte energie mag u niet aftrekken van deze verbruiken. U bent verplicht om zelf actie te ondernemen en voor 1 juli 2019 bij de overheid op een speciaal daarvoor ontwikkeld portaal aan te geven wat u al energiebesparing heeft gedaan.

U bent (al sinds enkele jaren) verplicht om dan te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen zich voor uw lab binnen vijf jaar terugverdienen en u dient deze maatregelen ook te treffen. Met de nu ingevoerde informatieplicht wil de overheid de energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. U bent verplicht om zelf actie te ondernemen en vóór 1 juli 2019 bij de overheid op een speciaal daarvoor ontwikkeld portaal aan te geven wat u al aan energiebesparing heeft gedaan.  

Hierover vragen? Nog geen lid? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.