Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Minister Kamp omarmt initiatief Betaalme.Nu: rekening betalen binnen 30 dagen

 betaalme.nu

18 september 2017 -  In E-bulletin (603) kwam door het eenzijdig afkondigen van een betalingstermijn van 60 dagen na factuurdatum door DentConnect/Samenwerkende Tandartsen nadrukkelijk de vraag of een Gedragscode Financial Fair Play in de Dentale Branche noodzakelijk was aan de orde. Afgelopen week werd bekend dat Minister Kamp een oproep doet aan alle grote bedrijven om zich aan te sluiten bij Betaalme.nu waar betalen binnen 30 dagen de norm is. "Voor het MKB is goedkeuring en betaling van hun facturen binnen een redelijke tijd cruciaal. Zij blijven zo in staat om hun personeel op tijd te betalen en investeringen te doen." Betaalme.nu streeft ernaar dat het de norm wordt om uiterlijk binnen 30 dagen te betalen ipv (eenzijdige) verlenging van de betalingstermijn. 

“Ondanks dat de economie goed draait, zijn late betalingen nog steeds een veelgehoorde klacht bij kleine bedrijven”, zegt Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. “We zetten ons al vele jaren in om laat betalende gemeenten en grote bedrijven te wijzen op de problemen die zij bij hun kleinere toeleveranciers veroorzaken. We hebben Betaalme.nu daarom ook van meet af aan toegejuicht. We sluiten ons nu zelf aan om te onderstrepen dat het eigenlijk niet meer dan normaal is dat je als opdrachtgever op tijd je rekeningen betaalt. Grote bedrijven die dat nog steeds niet doen, en soms zelfs misbruik maken van hun positie ten opzichte van hun veel kleinere leveranciers, hebben echt wat uit te leggen.”

 

Voordat een factuur betaald wordt, moet hij eerst door de klant worden goedgekeurd. De meeste grote bedrijven die deelnemen aan Betaalme.nu richten zich daarom op vlotte goedkeuring van facturen, om snelle betaling van hun leveranciers mogelijk te maken. Elektronische aanlevering van factureren door leveranciers speelt hierbij een prominente rol, doordat facturen dan sneller kunnen worden verwerkt en de kans op vertraging door fouten wordt geminimaliseerd.

 

Vopak is 11e AEX-deelnemer
Tankopslagbedrijf Vopak is het elfde AEX-bedrijf dat aan Betaalme.nu meedoet. René van Tatenhove, Director Finance & Control van Vopak Nederland: “Betaalme.nu is een initiatief waaraan we als Vopak graag meedoen. Wij zullen ervoor zorgen dat de mkb-ondernemers die voor Vopak werken en op de juiste manier factureren binnen 30 dagen betaald worden. Dat is voor iedereen prettig werken en goed voor de ondernemingsgeest in Nederland.”

 

“Op tijd betalen zien wij als een vanzelfsprekendheid. Wij vinden het dan ook een logische stap dat wij ons aansluiten bij dit initiatief”, zegt Victor van Commenée, algemeen directeur van payroll- en uitzendorganisatie Nedflex. “Door het midden- en kleinbedrijf op deze manier financieel te ondersteunen dragen wij bij aan een gezonde economie, wat op haar beurt zorgt voor een groeiende arbeidsmarkt. Dat ondersteunt onze ambitie om de komende jaren onze groei verder uit te bouwen op een wijze die past bij een onderneming die maatschappelijk verantwoord onderneemt. Daarnaast sporen wij andere grote bedrijven aan om zich ook aan te sluiten bij dit initiatief.”

 

Doelmatigheid en fatsoen
René van de Kieft, voorzitter van de Raad van Bestuur van pensioenuitvoerder MN: “Als financiële dienstverlener hebben wij een belangrijke positie tussen onze opdrachtgevers en toeleveranciers, die vaak bedrijven in het MKB-segment zijn. Voor deze ondernemingen is het van belang dat zij zich volledig kunnen richten op hun core-business, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over de tijdige betaling van facturen. Als inkopende partij leveren wij daar een belangrijke bijdrage aan. Dat draait niet alleen om doelmatigheid in samenwerken, maar uiteindelijk ook om fatsoen.”

 

Frank Koeken, algemeen directeur van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs: “Wij vinden het prettig als onze facturen op tijd betaald worden, dus dan moeten we dat zelf ook doen. Onze betalingstermijn is 30 dagen na de factuurdatum. We sporen onze leveranciers aan dit zelf ook toe te passen ten opzichte van hun eigen leveranciers. Zo versterken we met elkaar de strategische relatie.”

 

* dit betreft kleine leveranciers waar de deelnemende grote bedrijven jaarlijks voor minder dan € 50.000 bij inkopen.

 

Over Betaalme.nu
Betaalme.nu is een non-commercieel initiatief vanuit het bedrijfsleven dat erop is gericht om makkelijker toegang tot liquiditeit voor het MKB te realiseren door kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Het doel is om met 500 van de grootste bedrijven in Nederland € 2,5 miljard aan extra liquiditeit vrij te maken. De grote bedrijven die deelnemen stellen een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het MKB sneller hun geld krijgen. Daarnaast beloven ze om regelmatig over de voortgang te rapporteren. Betaalme.nu, dat in november 2015 is gelanceerd, wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken in de vorm van subsidie.

 

De deelnemers van Betaalme.nu zijn: HEINEKEN Nederland, Randstad, Jumbo, FrieslandCampina, KPN, NS, TomTom, Rabobank, ING, ABN Amro, PGGM, Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam, ABP, APG, Cargill, Achmea, Enexis, Gasunie, Nederlandse Energiemaatschappij, ISS, Van Oers United, USG People, PostNL, Rijk Zwaan, Koninklijke Philips Nederland, Shell, ProRail, NAM, HVC, Wereldhave, de Gemeente Rotterdam, Olympia, Vion, Unilever Nederland, Basiq Dental, Van Lanschot, NIBC Bank, Royal Cosun, Intrum Justitia, KvK, asr, Volksbank, SAP, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Vopak, MN, Nedflex, Zicht adviseurs en MKB-Nederland. De manifesten waarin de bedrijven aangeven hoe ze hun deelname in de praktijk brengen, staan op de website van Betaalme.nu.