Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Invoering Intake-toets DHTA

Tijdens de feestelijke opening van het nieuwe DHTA-pand is ook de tussen de DHTA en de tandtechnische branche gesloten mantel- en deelovereenkomst officieel bekrachtigd. De Branchevereniging Tandtechniek vindt het van belang dat in de nieuwe opzet van de opleiding er voldoende aandacht blijft voor de tandtechnisch inhoudelijke vakken in de opleiding tandtechniek. Zeker gezien de extra (examen)eisen die vanuit 'Den Haag' aan de MBO-opleidingen worden gesteld. De Branchevereniging Tandtechniek is daarom verheugd dat er gehoor is gegeven aan het pleidooi om intakes te houden met testen ten behoeve van niveaubepaling van de potentiële deelnemer.

Negatief advies
Uitkomsten kunnen resulteren in een negatief advies dan wel een latere instroom in de opleiding in verband met het advies om eerst aanvullende modules voor de verplichte vakken te gaan volgen. Een en ander ter bevordering van de het succesvol kunnen doorlopen van de vakopleiding. Voor de aanvullende modules moet overigens - uiteraard - apart worden betaald. Het is de bedoeling dat de uitgebreide intakes met ingang van het komende opleidingsjaar gehouden gaan worden.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.