Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

IVT-Opleiding Klinisch Prothesetechnicus - leerjaar 2
logo IVT aan de DHTA

Omschrijving
De KPT-cursus richt zich op de gediplomeerde tandtechnicus die de tandarts of tandprotheticus meer (betaalde) service op het gebied van de patiëntbehandeling met een volledige gebitsprothese wil bieden. Hij behandelt in opdracht en in het kader van de  taakdelegatie tandarts, diens (edentate) patiënten. De cursus wordt al weer 15 jaar in een samenwerkingsverband van de IVT-opleiding tandtechniek van de DHTA te Utrecht en de afdeling Orale Functieleer van het Radboud UMC te Nijmegen gegeven.

Programma
Transparantie, voorspelbaarheid en protocollair werken kenmerken de behandelmethode die in de opleiding KPT wordt aangeleerd. De KPT-er leert in de cursus hoe een gezonde mond eruit ziet. Een gezonde mond typeert hij als pluis, ieder afwijkend beeld hiervan betekent niet pluis en resulteert in het terugverwijzen van de patiënt naar de opdrachtgever. Uiteraard zijn de hygiëne en desinfectie belangrijke onderdelen binnen de KPT-opleiding. Omdat een heldere communicatie met de patiënt en de verwijzer voor het behandelresultaat en de samenwerking van cruciaal belang is, wordt hier uitgebreid aandacht aanbesteed.

Het 1ste klinische jaar KPT is een op zich zelfstaand leerjaar, zie specialisatie prothese, dat wordt afgesloten met het diploma “Specialisatie Volledige gebitsprothese”. Dit diploma geeft recht om in het 2de jaar van de KPT in te stromen.

Het 2de cursusjaar KPT
Het 2de klinische jaar KPT bestaat uit dertien contactdagen. Gedurende het cursusjaar behandelt de deelnemer van de KPT-opleiding twee edentate patiënten met een volledige gebitsprothese. Men doet de behandeling in duo´s van twee behandelaars. Het voordeel is dat men bij elkaar kan kijken, samen kan evalueren en reflecteren en elkaar de nodige feedback kan geven. Het noodzakelijke tandtechnische werk doet de deelnemer thuis in eigen beheer. Van de behandeling houden de deelnemers een logboek bij en aan het eind van de cursus geeft iedere deelnemer een PowerPointpresentatie over de beide patiëntcasussen. Zowel de theorie als de praktijk worden gedurende het cursusjaar geëxamineerd en moeten met een voldoende resultaat worden afgesloten om in aanmerking te komen voor het getuigschrift KPT.

Voor wie?
De tandtechnicus met het diploma diploma “Specialisatie Volledige gebitsprothese" (ook wel KPT leerjaar 1). 

IVT-Getuigschrift
De deelnemers die volgens de examencommissie de opleiding met een voldoende resultaat hebben afgesloten ontvangen het getuigschrift “klinisch tandtechnicus prothese”. Geregistreerde tandtechnici kunnen het behalen van dit getuigschrift apart laten aantekenen in het Kwaliteitsregister Tandtechniek. 

Duur en data
De volgende cursus start in september 2015.

Kosten
Nog niet bekend gemaakt. Ter indicatie: de kosten voor de cursus Klinisch Tandtechnicus Kroon en Brugwerk 1e leerjaar, bedragen € 3300,-

Plaats
Dutch HealthTec Academy, St. Laurensdreef 22, 3565 AK Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen

logo kwaliteitsregister tandtechniek

Kwaliteitsregister Tandtechniek
Deze opleding wordt gehonoreerd doro het Kwaliteitsregister Tandtechniek als klasse 1 activiteit. Meer informatie over het Kwaliteitsregister Tandtechniek op www.kwaliteitsregistertandtechniek.nl 

Inschrijven niet vrijblijvend
Indien u  inschrijft voor deze IVT-cursus is dit niet vrijblijvend. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus is de betaler € 75,- administratiekosten verschuldigd. Indien tussen één en vier weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, brengt de Dutch HealthTec Academy 50% van het cursusgeld in rekening. Annulering binnen één week voor aanvang van de cursus of na aanvang van de cursus betekent dat de Dutch HealthTec Academy 100% van het cursusgeld in rekening brengt. Indien tegelijkertijd met de annulering een vervangende cursist wordt aangemeld, zijn daar geen kosten aan verbonden.

Meer informatie
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.