Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

IVT-opleiding Tandtechniek aan de DHTA in een nieuwe jas

actief voor de NL Tandtechniek     IVT-logo

17 juni 2014 - De IVT-opleiding Tandtechniek  aan de Dutch HealthTec Academy heeft een volledige make-over ondergaan. Sinds december 2013 is het docententeam samen met onderwijskundige ondersteuning hard aan de slag om de opleiding vanaf september 2014 flexibel  te maken, inhoudelijk door te ontwikkelen en een duidelijke structuur neer te zetten.

Aanleiding

Hoe ziet de nieuwe opleiding er uit
De opleiding bestaat, naast de beroepspraktijkvorming, uit 10 leerblokken en is inhoudelijk gebaseerd op het kwalificatiedossier. De leerblokken zijn op inhoud samengesteld, namelijk:

  1. Algemene beroepsvaardigheden (inleiding tandtechniek, materiaalkunde, digitale technieken, gipsen, beetplaten, lepels)
  2. Medische kennis
  3. Frame
  4. Beroepsgerichte communicatie
  5. Kroon- en Brugwerk (uitstroom Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk)
  6. Prothese (uitstroom Tandtechnicus Prothese)
  7. Nederlands
  8. Engels
  9. Rekenen
  10. Studieloopbaanbegeleiding

Drie werkvormen 
De leerstof wordt aangeboden in drie werkvormen. Via Hoorcolleges krijgen deelnemers kennis en inzicht overgedragen en worden zij aan het denken gezet over de theorie. Met Trainingen krijgen de deelnemers instructie en de mogelijkheid om vaardigheden in te oefenen (voordoen/ nadoen). En in de Werkcolleges krijgen de deelnemers de kans om onder begeleiding de beroepshandelingen en -opdrachten uit te voeren.

Voor de deelnemers aan het IVT opleiding Tandtechniek betekent deze vernieuwing het volgende:

- Mogelijkheid tot het versneld doorlopen van de opleiding (door snel eigen maken van kennis en vaardigheden/ ervaring/ relevante (voor)opleidingen en cursussen/ snel eigen maken van kennis en vaardigheden).

-  Meer tijd voor modules waar de deelnemer moeite mee heeft door versnelling van andere modules.

-  Inhoudelijk doorontwikkeld en gestructureerd onderwijs.

-  Duidelijkheid over de gehele planning aan het begin van de studie.

-  Mogelijk om gedurende de opleiding tempo aan te passen.

-  Uitgebreide intake om een goed traject te kunnen bepalen.

-  De opleiding is opgebouwd uit hoorcolleges (theorie), trainingen (instructie) en werkcolleges (praktijk/ oefenen).

Meer informatie en voorlichting:

Het IVT (Instituut Vakopleiding Tandtechniek) aan de DHTA is al meer dan veertig jaar de verzorger van de opleiding tandtechniek en biedt een opleidingsprogramma aan dat zo goed mogelijk aansluit aan de wensen van de Nederlandse tandtechnische branche. Zij laat zich regelmatig informeren door de vertegenwoordigers van de SVGB-sectorcommissie Tandtechniek (waarin de Branchevereniging Tandtechniek ook vertegenwoordigd is) , door de individuele contacten met de brancheorganisaties, door individuele laboratoriumhouders en last but not least door de leerlingen tandtechniek.

Kwaliteitsregister Tandtechniek
Deelnemers die het IVT-diploma tandtechniek aan de DHTA behalen kunnen zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Tandtechniek dat als doel heeft inzichtelijk te maken welke tandtechnici gediplomeerd zijn en hun vak bijhouden door middel van het volgen van bij- en nascholingsactiviteiten. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek stimuleert dergelijke activiteiten door aan de registratie minimumeisen te verbinden. Zie voor meer informatie hierover www.kwaliteitsregistertandtechniek.nl