Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Klacht bij NZa tegen IZA om verkapte afwijzing

actief voor de NL tandtechniek  

Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen ontving een signaal dat verzekeraar IZA opnieuw een door de tandarts - uit service-overwegingen richting de patient (!) - bij diens verzekeraar aangevraagde machtiging heeft beantwoord met een 'kopie goedkeuring' die de facto een afwijzing inhoudt voor de gemelde techniekkosten van het tandtechnisch laboratorium. Door het gebruik van de term 'kopie goedkeuring' wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat het hier niet om een afwijzing handelt. 

Gemiddelde als uitgangspunt
Het gaat de Branchevereniging Tandtechniek niet alleen om het beleid van verzekeraars om het gemiddelde als uitgangspunt te nemen voor alle situaties terwijl er sprake is van op maat gemaakte medische hulpmiddelen. Een opstelling die ook door tandartsen als star wordt evaren. Ook blijkt deze verzekeraars ondanks de waarschuwing, die de NZa eerder in 2012 gaf (naar aanleiding van een door de Branchevereniging Tandtechniek ingediende klacht) nog immer niet te voldoen aan de voorwaarden, die gesteld worden aan een afwijzingsbrief in het door de NZa opgestelde Richtsnoer Informatieverstrekking Ziekekostenverzekeraars en volmachten.

Mogelijkheid van beroep
Met name de voorwaarde dat patiënten dienen te worden gewezen op de mogelijkheid van beroep bij een afwijzing lijkt regelmatig te ontbreken in de afwijzingsbrieven. Hierdoor wordt niet voldaan aan de in het Richtsnoer gestelde voorwaarden en wordt de patient de mogelijkheid om tegen een afwijzing in beroep te gaan bij de verzekeraar of de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering onthouden.

Eerder protest bij NZa gehonoreerd
Al eerder heeft de Branchevereniging Tandtechniek over dergelijke handelswijze door verschillende verzekeraars zijn beklag gedaan bij de NZa. Deze klacht is toen gehonoreerd en in 2012 zijn deze verzekeraars op de vingers getikt onder verwijzing naar een formele aanwijzing van de NZa. 

Afwijzingsbrief ontvangen?
Heeft u of uw tandarts onlangs een afwijzingsbrief ontvangen? Neem dan svp contact op met het Meldpunt Zorgsignalen via info@bvtandtechniek.nl , bel 030-6915754 of gebruik onderstaand contactformulier.

Melding Afwijzing bij Meldpunt Zorgsignalen

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *