Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Kwaliteitsinstituut voor de zorg opgericht

Kwaliteitsinstituut voor de zorg opgericht

Er komt een Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg, waarin alle expertise over bijvoorbeeld veilige en doelmatige zorg samenkomt. Doel van het instituut is de kwaliteit van de zorg te vergroten en daarmee onnodige kosten vermijden en terugdringen. Dit heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakt. Het kwaliteitsinstituut gaat onder meer het ontwikkelen van richtlijnen bevorderen, uitkomsten openbaar maken, mogelijk beoordelen of behandelingen in het pakket nog wel voldoende kwalitatief, doelmatig en veilig zijn.

Op dit moment worden deze taken uitgevoerd door verschillende organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het College voor Zorgverenigingen en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het Kabinet neemt met de instelling van dit instituut een van de voorstellen van de ambtenarengroepen die als opdracht hadden voorstellen te doen om 20% bezuinigingen te realiseren over. De Branchevereniging Tandtechniek benadrukt dat de professionele autonomie van zowel de tandarts als de tandtechnicus gehandhaafd dient te blijven. In het zelfde ambtenarenrapport wordt voorgesteld om de praktijkvariatie aan banden te leggen.

 Klik hier om het artikel 'Beperking praktijkvariatie aantasting professionele autonomie, voorstel besparing    kosten gebitsprothese door pakketbeperking - nadere analyse' te downloaden.

 Klik hier om het volledige ambtenaren-rapport te lezen.

Heeft u hierover vragen? Neem dan cotact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.