Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Leden verwerpen Eindbod CAO Tandtechniek

20 augustus 2012 - De leden van de Branchevereniging Tandtechniek verwerpen het Eindbod CAO. De belangrijkste redenen zijn:

- De huidige marktontwikkelingen waaronder dramatische omzetdaling in zowel het eerste als het tweede kwartaal, het staken van het experiment vrije prijsvorming eind dit jaar met de daarmee gepaard gaande gevreesde kopersstaking, de waarschijnlijke doorvoering van de verhoging van het btw-tarief later dit jaar die mogelijkerwijs niet doorberekend kan worden.

- De economische malaise heeft inmiddels al geleid tot faillissementen van tandtechnische laboratoria. Uit onderzoek van de Branchevereniging Tandtechniek blijkt dat het afgelopen half jaar een op de vier laboratoriumhouders werknemers heeft moeten ontslaan. Voor het komend half jaar ziet het er nog slechter uit en verwacht een op de drie tandtechnische ondernemers werknemers te moeten ontslaan. Ook de geplande verhoging van het eigen risico betekent waarschijnlijk voor een deel van de branche voor begin 2013 weinig goeds.

- Daarnaast is ook de ongewenste herverdeling van de middelen van het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek voor de leden reden dit CAO Eindbod niet te aanvaarden. Het inzetten van middelen van het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek aan de om- en bijscholing van overtollig personeel van grote bedrijven die dat probleem deels zelf veroorzaakt hebben door het opzetten van importlijnen wordt als onredelijk ervaren.

De Branchevereniging Tandtechniek gaat de mogelijkheid onderzoeken om voor haar leden (collectieve) werktijdverkorting aan te vragen.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.