Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Te lage dekkingsbedragen verzekeraars en meerkosten tandtechniek - vraag informatiepakket aan

Actief voor de NL Tandtechniek

Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen ontvangt met enige regelmaat meldingen en vragen over de door verzekeraars gehanteerde dekkingsbedragen (of zoals de verzekeraars zeggen: 'maximale tarieven').

Sommige verzekeraars (zoals VGZ) schromen er zelfs niet voor om hun dekkingsbedragen juist te verlagen onder het mom van 'eigen marktonderzoek' terwijl ze dan lager uitkomen dan de NZa tarieven voor tandtechniek in eigen beheer. Zelfs als door de in opdracht van de NZa uitgevoerd grootschalig branchebreed onderzoek de conclusie werd werd getrokken dat de meeste tarieven omwille van de marktconformiteit verhoogd moesten worden. 

Onlangs werd verzekeraar Zilveren Kruis door het College Beroep voor het bedrijfsleven in het ongelijk gesteld toen zij in beroep gingen tegen aanwijzingen die zij ontvingen van de NZa in verband met de praktijk van 'standaard afwijzen' als een verzoek tot vergoeding van kosten boven een door hen zelf vastgestelde lijst werd ingediend. (Zie artikel 'CBb geeft negatief oordeel over praktijk van 'standaard afwijzen'.)

De Branchevereniging Tandtechniek roept een ieder actief in de dentale markt evenwel op om kwaliteit leidend te laten zijn en indien dit noodzakelijk blijkt te zijn - waar het gaat om situaties van vrije tandtechniek (in tegenstelling tot tandtechniek in eigen beheer) te overwegen de patiënt de meerkosten tandtechniek bij te laten betalen. 

Hiervoor kunt u het informatiepakket meerkosten tandtechniek inclusief voorbeeldbrieven richting tandarts en patiënt aanvragen. Gebruik hiervoor onderstaand contactformulier. 

Aanvragen Voorlichtingsbrieven inzake doorberekenen meerkosten tandtechniek door tandarts

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *