Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Lancering Meldpunt Fraude in de Dentale Branche

no hear no see meldpunt fraude

De Branchevereniging Tandtechniek wil actief onderzoek (laten) doen naar personen en organisaties die opereren binnen de dentale branche en zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie en frauduleuze handelingen. Bijvoorbeeld door het berekenen van een in Nederland gangbare prijs terwijl het ingekochte tandtechnisch product uit een lage lonen land is betrokken. 

Dergelijke economische delicten leiden niet alleen tot verlies aan werkgelegenheid in Nederland, maar is tevens een vernietiging van de investering in opleiding die ook gevolgen heeft voor Rijks schatkist als personen werkloos worden. Dit nog los van de patiënt die (fors) meer betaald voor een product wat in zijn mond gaat maar niet in Nederland geproduceerd is.

Via het Meldpunt Fraude in de Dentale Branche kan iedereen zijn of haar vermoeden melden dat er sprake is van een of andere vorm van oneerlijke concurrentie. Het is een bewuste keuze om het mogelijk te maken een dergelijke melding anoniem te doen zodat de drempel voor bijvoorbeeld (ex-)werknemers zo laag mogelijk is.

Wat gebeurt er met uw melding?
In geen geval worden de gegevens van de melder bekend gemaakt.  Uiteraard worden alle meldingen geïnventariseerd, waar nodig en mogelijk wordt nader onderzoek naar aanvullende gegevens gedaan en de relevante autoriteiten geïnformeerd.

Hoe melden?
Melden kan op verschillende manieren. Telefonisch via 030-6915754, per e-mail info@bvtandtechniek.nl of via onderstaand meldingsformulier. Indien u onbekend wenst te blijven vult u 'anoniem' waar dit relevant is. Handiger is uiteraard om een gratis e-mailaccount (gmail bijvoorbeeld) aan te maken zodat contact mogelijk is voor het doen van aanvullende vragen en/of aanlevering van bewijsstukken.  

Doe een melding bij het Meldpunt Fraude in de Dentale Branche

  • *
  • *
  • *