Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Nieuwe regeling ‘Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving’

Onlangs is een nieuwe regeling ‘Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving’ (wederom) van kracht geworden. Deze regeling is van toepassing op alle investeringen in (gebruikte of nieuwe) bedrijfsmiddelen in het derde en vierde kwartaal 2013! UitlegVoor alle ondernemingen (zowel eenmanszaken als besloten vennootschappen respectievelijk inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting) geldt: Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in bedrijfsmiddelen? Dan mag u over die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven tot een maximum van 50%. Hierbij geldt het volgende: U mag in 2013 maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u 'normaal' af. De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde  periode valt. U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen. Let op!Ook voor deze regeling van willekeurige afschrijving geldt dat als u het bedrijfsmiddel nog niet in 2013 in gebruik neemt, de willekeurige afschrijving wordt beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald. Als u hierdoor in een boekjaar waarin de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 valt niet willekeurig kunt afschrijven, is er daarna geen mogelijkheid meer voor willekeurige afschrijving. Voorbeeld 1: Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op of na 1 juli 2013 een investering van € 110.000,-. De restwaarde is € 10.000,-. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel direct (in ieder geval voor 31 december 2013) in gebruik. Uitwerking: Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 100.000,- x 50% = € 50.000,- Restant gewone afschrijving € 50.000,- over 5 jaar is € 10.000,- per jaar. In 2013 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: maximaal € 50.000,- Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 10.000,-) = € 5.000,- Totale maximale afschrijving in 2013: € 55.000,- In 2014 t/m 2017 is het afschrijvingsbedrag € 10.000,- per jaar. In 2018 (laatste jaar) nog een restant afschrijving van € 5.000,-. Voorbeeld 2 Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op of na 1 juli 2013 een investering van € 110.000,-. De restwaarde is € 10.000,-. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel op 1 januari 2015 in gebruik. U betaalt in 2013 € 30.000,- en in 2014 € 80.000,-. Uitwerking: Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 30.000,- (= betaling) Gewone afschrijving € 70.000,- : 5 jaar is € 14.000,- per jaar. In 2013 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: maximaal € 30.000,- (= betaling). Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen Totale maximale afschrijving in 2013: € 30.000,-. In 2014 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2014 niet het jaar van investeren is Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen Totale maximale afschrijving in 2014: € 0 In 2015 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2015 niet het jaar van investeren is Normale afschrijving: € 70.000,- : 5 jaar is € 14.000,- Totale maximale afschrijving in 2015: € 14.000,- In 2016 t/m 2019 is het afschrijvingsbedrag € 14.000,- Uitgezonderde bedrijfsmiddelen:Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop niet willekeurig afgeschreven kan worden: gebouwen en woonschepen bromfietsen en motorrijwielen personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s) dieren wegen, paden, bruggen, tunnels  en dergelijke immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen) Combinatie met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en MIA-regeling Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op investeringen (maximaal 28%, afhankelijk van omvang totale investering in 2013) blijft gewoon in stand. In combinatie kan er dus maximaal 50% in 2013 willekeurig worden afgeschreven, 10% normaal worden afgeschreven en 28% aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in mindering op de winst worden gebracht, totaal maximaal 88% fiscale afschrijving in 2013 en dan de komende 4 jaren nog eens 10% per jaar! Noot: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt zowel voor nieuwe als gebruikte bedrijfsmiddelen. MIA-regeling : op de CAD CAM bedrijfsmiddelen in de MIA-regeling was per 1 januari 2013 geen willekeurige afschrijving meer mogelijk, maar dat is nu door de bovenstaande regeling ‘overruled’. Op CAD CAM investeringen is dus, naast de fiscale MIA-regeling van 28% van investering (ongeacht grootte van de investering), nu ook de willekeurige afschrijving van maximaal 50% weer van toepassing. Ook geldt op deze investeringen de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek nog steeds, zolang men binnen de grenzen van de KIA blijft. Maximaal kan dus aan willekeurige afschrijving + kleinschaligheidsinvesteringsaftrek + MIA-afschrijving + normale afschrijving in 2013 (op CAD CAM investeringen) in 2013 115% worden afgetrokken en dan de komende 4 jaar nog eens steeds 10% aan normale afschrijving! Noot : de MIA-regeling geldt alleen voor NIEUWE bedrijfsmiddelen en de regeling moet binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting (= ondertekening koopovereenkomst) worden aangemeld! Interessante regelingDe regeling ‘Tijdelijk willekeurige afschrijving’ is in de tandheelkunde altijd een bijzonder interessante regeling geweest, omdat in veel gevallen de afdracht aan belastingen in het jaar van investeren en vaak ook in de jaren daarna (vanwege de verliescompensatie die vaak zal optreden) uiterst interessant bleek te zijn! Voor 2013 is dit voordeel in ieder geval weer teruggekeerd! Bron: VGT Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.