Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

NZa: verzekeraars weer in de fout met onjuiste afwijzingsbrieven

Klacht ingediend door Branchevereniging Tandtechniek – Mogelijk aanwijzing CZ

15 februari 2012 - De NZa heeft opnieuw diverse verzekeraars op de vingers getikt voor het versturen van onjuiste afwijzingsbrieven naar mondzorgaanbieders en patiënten. Naar aanleiding van een door de Branchevereniging Tandtechniek ingediende klacht concludeerde de NZa dat de bewuste afwijzingsbrieven niet voldoen aan het NZa-richtsnoer informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten.

Mogelijke aanwijzing CZ
Verzekeraar CZ krijgt mogelijk een aanwijzing van de NZa vanwege het herhaald in de fout gaan met afwijzingsbrieven. Ook vorig jaar werd deze verzekeraar door de NZa op de vingers getikt vanwege onvolledige en onjuiste informatieverstrekking bij afwijzingsbrieven.  

Ook van toepassing op brief aan tandarts
Het NZa-richtsnoer geldt voor informatieverstrekking aan consumenten, zowel direct als indirect via de zorgaanbieder en is dus ook van toepassing als de verzekeraar een brief stuurt aan de tandarts die - uit service-overweging - voor zijn patiënt een machtiging aanvraagt bij diens verzekeraar.

Ontbreken mogelijkheid beroep
De NZA concludeerde ondermeer dat in de ontvangen afwijzingsbrieven de mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan ontbreekt. Hierdoor wordt de patiënt een belangrijk ‘cliënten’-recht ontnomen.

Akkoordverklaring blijkt afwijzing
Verder concludeert de NZa dat verzekeraars onduidelijk communiceren. Zo schrijft een verzekeraar in de onderwerp van de brief ‘akkoordverklaring’ terwijl uit lezing van de brief blijkt dat ‘de techniekkosten op verzoek van de adviserend tandarts omlaag zijn gebracht omdat de kosten anders te hoog zijn.’ De NZa concludeert dat dit in feite een afwijzing is voor een deel van de aanvraag. Indien sprake is van een afwijzing dient dit duidelijk te worden vermeld en dient te worden aangegeven dat de verzekerde tegen de afwijzing in beroep kan gaan.

Meldpunt Zorgsignalen
De Branchevereniging Tandtechniek roept patiënten op de site www.mijnmond.info op een kopie van de afwijzingsbrief die hun tandarts ontving naar het Meldpunt Zorgsignalen te sturen.

Bron: www.bvtandtechniek.nl

Meer informatie?
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.