Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Ook opnieuw klacht bij NZa tegen Achmea om afwijzing

actief voor de NL tandtechniek  

Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen ontving opnieuw een klacht ontvangen over de handelswijze van verzekeraar Achmea. Het gaat hierbij onder meer om het overtreden van het Richtsnoer informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten waarbij de patient (of diens aanvrager) gewezen moet worden op de mogelijkheid in beroep te gaan. 

Een dergelijke strijdige handelswijze is door de Branchevereniging Tandtechniek reeds eerder aan de kaak gesteld bij de NZa in 2011. In reactie hierop heeft de NZa de betreffende verzekeraar op de vingers getikt en gedreigd zonnodig handhavingsmaatregelen te treffen. Het blijkt dat deze verzekeraar ruim twee jaar na deze waarschuwing die de NZa deed uitgaan nog immer niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Gemiddelde als uitgangspunt en mogelijk tot beroep
Het gaat de Branchevereniging Tandtechniek niet alleen om het beleid van verzekeraars om het gemiddelde als uitgangspunt te nemen voor alle situaties terwijl er sprake is van op maat gemaakte medische hulpmiddelen. Een opstelling die ook door tandartsen als star wordt evaren. Met name de voorwaarde dat patiënten dienen te worden gewezen op de mogelijkheid van beroep bij een afwijzing lijkt regelmatig te ontbreken in de afwijzingsbrieven. Hierdoor wordt niet voldaan aan de in het Richtsnoer gestelde voorwaarden en wordt de patient de mogelijkheid om tegen een afwijzing in beroep te gaan bij de verzekeraar of de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering onthouden.

Afwijzingsbrief ontvangen?
Heeft u of uw tandarts onlangs een afwijzingsbrief ontvangen? Neem dan svp contact op met het Meldpunt Zorgsignalen via info@bvtandtechniek.nl , bel 030-6915754 of gebruik onderstaand contactformulier.

Melding Afwijzing bij Meldpunt Zorgsignalen

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *