Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Oproep: meld problemen met karige VGZ-vergoeding kunstgebit

actief voor de NL Tandtechniek

12 januari 2019 - Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen roept tandtechnici op melding te doen als zij problemen ondervinden in verband met de karige kunstgebitvergoeding die VGZ zijn verzekerden biedt. 

vgz contracten mondzorg

De gezamenlijke protestbrief van branche-organisaties van tandtechnici en tandprothetici richting VGZ naar aanleiding van de teleurstellende hoogte van de door VGZ gehanteerde tarieven (geboden dekking) voor tandprothetische zorg op implantaten leidde vrijwel onmiddellijk tot een uitnodiging voor een gesprek door VGZ. In de protestbrief wordt melding gemaakt over de zorg dat de door de VGZ gehanteerde dekking voor materiaal- en techniekkosten lager is dan de kostprijs. De gemaakte afspraak was dat VGZ na intern overleg uiterlijk 27 december 2018 een reactie zou geven. Helaas is VGZ die afspraak niet nagekomen waardoor het noodzakelijk werd om de zorgen ook publiekelijk via een persbericht te uiten. De Telegraaf heeft over dit onderwerp een artikel geplaatst met als titel 'VGZ te karig met vergoeding voor kunstgebit'. 

Ongeloofwaardige reactie VGZ in Telegraaf
Hoewel de VGZ het niet nodig vond om de gemaakte afspraak om uiterlijk 27 december 2018 een reactie te geven na te komen kon VGZ kennelijk wel tijd vinden om een reactie te geven aan de redactie van de Telegraaf. VGZ stelt ondermeer dat de 'tarieven marktconform' zijn. Dit terwijl de door VGZ gehanteerde tarieven onder die van de NZa tarieven tandtechniek in eigen beheer liggen. De NZa heeft onlangs een grootschalig onderzoek gedaan om de mate van marktconformiteit van die tarieven vast te stellen. Dat leidde tot het bijstellen - en in veel gevallen tot verhoging - van die tarieven. Bovendien weigerde VGZ desgevraagd inzicht te geven in het eigen onderzoek. 

Problemen ondervonden door karige VGZ-vergoeding kunstgebit? 
Geef dit dan svp door aan het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen: bel 030-6915754 of gebruik onderstaand formulier.

Melding Problemen door karige VGZ-vergoeding kunstgebit bij Meldpunt Zorgsignalen

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *