Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

PFZW verlengt coulanceregelingen wegens corona-crisis

coronavirus      


11 juni 2020 - Het bestuur van de Branchevereniging Tandtechniek had reeds op 24 april jl. bij het bestuur van PFZW aangedrongen op een ruimere betalingsregeling van de pensioenpremie PFZW. Inmiddels heeft het PFZW het besluit bekend gemaakt de mogelijkheid tot het afspreken van een regeling te verlengen tot 1 september.

PFZW laat hierover het volgende weten:

PFZW handelt in lijn met de oproep van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Dat betekent dat wij binnen onze wettelijke mogelijkheden:

- Een betalingsregeling kunnen treffen voor het afdragen van de pensioenpremie. U betaalt uw facturen dan in termijnen gespreid over een aantal maanden.
- Uitstel van betaling kunnen verlenen wanneer u acute geldproblemen heeft. Gelet op de huidige omstandigheden verleent PFZW op dit moment uitstel van betaling tot 1 september 2020.
- Een minder strikt incassobeleid kunnen voeren bij het innen van de premies.

Indien u hier gebruik van wilt maken dient u contact op te nemen met PFZW, dat kan via incasso@pfzw.nl.

Aanvraagformulier

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *