Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

(Tussentijdse) Prijsstijgingen ontvangen?

Meldpunt Prijsstijgingen


20 mei 2022 - Nu de tijdens de vorige AV in november voorspelde forse inflatie helaas inmiddels bewaarheid is geworden valt te verwachten dat alle (toe)leveranciers trachten een deel of alle kosten door te berekenen aan hun afnemers. 

In sommige gevallen wordt zelfs overgegaan tot het aankondigen van zogenaamde "tussentijdse" aanpassingen. Graag vernemen we van u wanneer dergelijke aankondigingen u bereiken zodat die informatie gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld bij cao-onderhandelingen of het trachten verzekeraars en/of de NZa te bewegen de door hen gehanteerde dekkingsbedragen of maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer aan te passen. 


Meldpunt Prijsstijging

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *