Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Resultaten onderzoek 2e kwartaallomzet

29 juli 2012 - Begin deze maand heeft de Branchevereniging Tandtechniek een onderzoek uitgezet naar de omzetontwikkeling onder de leden in het tweede kwartaal. Inmiddels zijn de definitieve resultaten vastgesteld. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers zijn aangepast.

Klik hier om de definitieve cijfers te downloaden.

Zie ook de rubriek 'Kengetallen tandtechniek'.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.